درک صحیح نوع چربی در جایگزین شیر گوساله

جایگزین های شیر تجاری را اغلب بر اساس درصد پروتئین و چربی مندرج برروی لیبل محصول مورد ارزیابی قرار می دهند. بحثی که به ندرت مورد ارزیابی قرار می گیرد این است که ترکیبات متشکله جزء چربی چیست و چه اثراتی بروی هضم، جذب و رشد می گذارد. چربی ها از زنجیره های اسید چرب کوتاه، متوسط و بلند زنجیره تشکیل شده اند. طول زنجیره بوسیله ساختار و تعداد اتم های کربن موجود در آن ساختار تعیین می شود؛ که این ساختار مشخص کننده نحوه و چگونگی هضم و جذب آن می باشد.

اسیدهای چرب متوسط زنجیره به طور متوسط می توانند از روده کوچک جذب شده و به کبد انتقال داده شوند که در آن جا تبدیل به شکل انرژی قابل دسترس می شود. اسیدهای چرب زنجیر بلند نیازمند نمک های صفراوی برای به امولوسیون در آوردن و تشکیل میسل هستند. نمک های صفراوی به میزان خیلی پایینی در گوساله های جوان تولید می شود.
در ابتدا، گوساله تازه متولد شده برای هضم چربی، تنها متکی به لیپاز است. لیپاز تولید شده در بزاق تنها قادر به شکستن اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و متوسط زنجیر است. لیپاز مترشحه توسط پانکرانس از هفته دوم زندگی تشکیل می شود. برای شکستن اسیدهای چرب بلند زنجیره نیاز به لیپاز مترشحه از پانکرانس می باشد.
اسیدهای چرب زنجیر کوتاه در مقابل متوسط و بلند زنجیره، آنچه هستند و آنچه انجام می دهند
بوتیرات یک نمونه از اسیدهای چرب کوتاه زنجیره است. بطور طبیعی بوتیرات در حیوانات نشخوارکننده تولید می شود و عاملی برای افزایش توسعه پاپیلای شکمبه و وزن آن ها است.
به علاوه این ماده موجب تحریک افزایش ترشحات پانکرانس شده که به هضم کمک می کند. شیر گاو حدوداً حاوی 3.30 درصد اسید بوتریک است.
روغن نارگیل یک ترکیب منحصر به فرد در میان روغن ها می باشد که اغلب از اسیدهای چرب متوسط زنجیره تشکیل شده است و 66 درصد آن حاوی اسیدهای چرب 6 تا 12 کربنه است. اسیدهای چرب متوسط زنجیره دارای خصوصیات ضد میکروبی و ضد ویروسی نیز هستند و به مقدار گسترده ای در غذای انسان و داروهایی که بدین منظور تولید می شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
جذب غیر فعال این ترکیب همان گونه که قبلاً شرح داده شده، اجازه می دهد تا انرژی به سرعت از این اسیدهای چرب آزاد شود و به طور مستقیم بوسیله حیوان مورد استفاده قرار گیرد.
به طور معمول قابلیت هضمی روغن نارگیل در گوساله جوان خیلی بالا است (جدول 1)


شیر گاو به طور متوسط حاوی 3.5 درصد لائوریک اسید (C12) است و اغلب زنجیره اسید چرب آن نیز در روغن نارگیل دیده می شود.
در واقع به طور کلی شیر گاو بین 8 تا 12 درصد اسیدهای چرب متوسط زنجیره و 4 درصد اسید چرب کوتاه زنجیره به صورت درصدی از کل محتوای چربی برخوردار است.
چربی های حیوانی مانند lard و tallow، روغن های گیاهی و روغن ماهی عمدتاً از اسیدهای چرب بلند زنجیره تشکیل شده اند. چربی های حیوانی معمولاً به صورت اشباع شده هستند که این امر آن ها را در مقابل ترشیدگی و فساد مقاوم تر می نماید.
در حالی که اسیدهای چرب بلند زنجیره (مانند پالمتیک و استئاریک) در مقابل هضم در گوساله های جوان در هفته های اولیه زندگی سخت تر هستند و وابسته به لیپاز تشکیل شده در پانکرانس هستند، هضم اسیدهای چرب بلند زنجیره با بازده بالاتری انجام می شود. همچنین این اسیدهای چرب به عنوان تامین کننده انرژی برای حیوان عمل می کنند.
وجود اسیدهای چرب در جایگزین شیر
جایگزین های شیر معمولی، با استفاده از چربی های حیوانی که به آسانی در دسترس می باشند (به عنوان مثال چربی خوک و پیه گاو) که اسیدهای چرب بلند زنجیره ترکیب غالب آن ها بوده و با مقدار اندکی اسیدهای چرب متوسط زنجیره یا بدون آن فرموله می شوند.
به منظور فراهم نمودن تعادل در نسبت چربی برای گوساله، اسیدهای چرب بلند زنجیره به عنوان منبع انرژی لازم می باشند. در ضمن آن ها دارای نقش ساختاری در جهت تضمین اینکه چربی در جایگزین شیر به شکل جامد تا زمان مخلوط نمودن ان با آب نیز می باشد.
با این حال اسیدهای چرب متوسط زنجیره به تعادل جیره کمک می کنند. سهولت در هضم اسیدهای چرب متوسط زنجیره یک مزیت خوبی در گوساله های جوان برای اطمینان از تامین حداکثر انرژی مورد نیاز برای رشد و توسعه گوساله می باشد.


  • تعداد بازدید: 109

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود