کیفیت سیلاژ با مدیریت خوب آغاز می شود

رطوبت رطوبت علوفه نقش حیاتی در موفقیت در فرآیند سیلو کردن دارد. اگر میزان رطوبت علوفه خیلی پایین باشد بسته بندی آن خیلی مشکل است. در نتیجه امکان وجود داشتن اکسیژن در داخل توده علوفه افزایش پیدا می کند. این امر موجب رشد مخمرها و کپک ها می شود که منجر به بالا رفتن درجه حرارت و اتلاف ماده خشک می شود.

بلوغ گیاه

مرحله بلوغ محصولات علوفه ای در زمان برداشت یک عامل مهم و تعیین کننده ارزش مواد مغذی است. مرحله بلوغ هم برروی تولید سیلاژ و هم کیفیت آن تاثیر می گذارد. تولید علوفه معمولاً با پیشرفت مرحله بلوغ افزایش پیدا می کند. در حالی که ارزش مواد مغذی آن کاهش می یابد. به طور کلی توصیه می شود که گیاه کامل ذرت در مرحله برداشت باید در مرحله یک دوم یا دو سوم خط شیری باشند. در این مرحله رطوبت در گیاه کامل به طور معمول 64 تا 68 درصد خواهد بود.

آب و هوا

شرایط آب و هوایی در زمان برداشت یکی از عوامل اصلی نگرانی برای یونجه است ولی این عامل برای ذرت نگرانی کمتری را ایجاد می کند. یونجه حاوی 75 تا 80 درصد رطوبت در زمان برداشت است که باید قبل از سیلوکردن پلاسانده شود تا از جاری شدن پساب و تخمیر کلستریدیا در آن جلوگیری شود. مدت زمان پلاساندن یونجه بستگی به شرایط آب و هوایی دارد.

اندازه قطعات

علوفه را باید در اندازه قطعات مناسب خرد کرد تا امکان بسته بندی مناسب و خروج هوا از داخل سیلو امکان پذیر شود. علوفه ای که در اندازه های بزرگ خرد شده اند بسته بندی و تخلیه اکسیژن در آن ها مشکل می شود که این امر می تواند منجر به بالا رفتن درجه حرارت در مرحله هوازی شده و رشد مخمرها و کپک ها افزایش پیدا کند.
به طور کلی علوفه با ماده خشک بالا نیازمند ریزتر کردن بیشتری هستند. البته ریز کردن زیاد علوفه می تواند منجر به پایین آمدن چربی شیر و میزان نشخوار شود و میزان بروز جابجایی شیردان و اسیدوز شکمبه ای افزایش می یابد.

افزودنی های علوفه 

افزودنی های علوفه ای مختلفی برای به حداقل رساندن اتلاف مواد مغذی و تولید سیلاژ با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می گیرد. این افزودنی ها شامل مواد تلقیحی باکتریایی ، آنزیم ها، اسیدها و منابع کربوهیدراتی و ازت غیر پروتئینی هستند.
انواع افزودنی های علوفه:

نوع افزودنی

تعریف

نحوه عملکرد

مزایا

معایب

مواد تلقیحی باکتریایی

باکتری های زنده اسید لاکتیک

تبدیل قندهای گیاهی به اسید لاکتیک و استیک که به سرعت موجب پایین آمدن pH شده و سرعت تخمیر را افزایش می دهد

- کاهش اتلاف ماده خشک و انرژی

- پایین آمدن درجه حرارت سیلاژ در طی تخمیر

-افزایش bunk life

-کاهش تجزیه پروتئین

-استفاده آسان و ایمن

-نیمه عمر محدود

- سویه های مختلف از برخی از گونه ها می توانند موجب تاثیر منفی و متفاوتی شوند.

آنزیم ها

- پروتئین هایی که موجب تسریع در واکنش های بیوشیمیایی در فرآیند سیلو کردن می شود.

- معمولاً حاوی آمیلاز سلولاز و پکتیناز است

تجزیه کربوهیدرات های پیچیده به قندهای ساده که می تواند بوسیله باکتری های اسید لاکتیک در مرحله تخمیر مورد استفاده قرار گیرد.

- تبدیل نشاسته، الیاف و پکتین به قندها

- تجزیه سلولز و کاهش غلظت NDF و ADF

توقف فعالیت در حدود 80 درصد از ماده خشک

- درجه حرارت سیلاژ و pH پایین ممکن است موجب غیر فعال شدن آنزیم ها شود.

- قیمت بالا ممکن است از نظر اقتصادی به صرفه نباشد

- امکان بوجود آمدن واکنش های آلرژیک

منابع کربوهیدراتی

قندها مانند ملاس

فراهم نمودن پیش نیازهای مورد نیاز برای باکتری های اسید لاکتیک برای تخمیر سریع

- افزایش تولید اسید لاکتیک

- استفاده ایمن

- معمولاً ارزان قیمت

اضافه کردن قند به محصولات به گیاهان حاوی قند گیاه کافی منجر به ثبات کمتر سیلاژ و کاهش bunk life می شود.

منابع ازت غیر پروتئینی

آمونیاک و اوره

- افزایش پروتئین خام و مقدار پروتئین محلول علوفه

- دارا بودن خواص ضد میکروبی

- اوره کمتر از آمونیاک موثر است زیرا به طور طبیعی آنزیم اوره آز ممکن است با سرعت کافی عمل تجزیه را انجام ندهد

-افزایش مقدار پروتئین خام به خصوص سیلاژ ذرت

- افزایش bunk life سیلاژ ذرت

- مقادیر زیاد ممکن است موجب متوقف شدن تخمیر، افزایش اتلاف ماده خشک و کاهش مصرف ماده خشک شود.

- می تواند منجر به آسیب به چشم و پوست شود.

- گاز آمونیاک می تواند موجب آسیب به ریه ها شود.

اسید پروپیونیک

اسید خورنده و تند

- کاهش فعالیت قارچ ها در pH پایین و جلوگیری از فعالیت آنزیم ها

-زمانی که در مرحله برداشت بکار برده شود تنفس گیاه در طی دوره پلاساندن محدود می شود

- پایین آمدن درجه حرارت در طی تخمیر

- کاهش اتلاف انرژی و ماده خشک

محدود کردن رشد کپک ها

- افزایش bunk life

- آسیب به پوست و چشم

- بدلیل اثر خورندگی بکار بردن آن باید به دقت باشد.

- پروپیونات بافر شده از نظر کاربرد ایمن تر است اما قیمت بالاتری داشته و به صرفه نیست

اسید فرمیک

- اسید خورنده و تند

-معمولاً در اروپا استفاده می شود

کاهش بی درنگ pH علوفه و محدود کردن فعالیت بیوشیمیایی

- جلوگیری از فساد کلستریدیا در علوفه با مقدار ماده خشک کمتر از 30 درصد

- کاهش تجزیه پروتئین

- تیمار کردن سیلاژ با آن موجب بی ثباتی هوازی می شود.

- منجر به مشکلات پوستی و چشم می شود.

- استفاده زیاد از آن خطرناک است.

- خورنده

- فرار

- استنشاق بخار آن می تواند خطرناک باشد.


 
  • تعداد بازدید: 92

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود