چرا اسید بوتریک در سیلاژ دیده می شود؟

زمانی که اسید بوتیریک در سیلاژ وجود داشته باشد: - مصرف خوراک کاهش می یابد - مشکلاتی برای سلامتی گاو ایجاد می شود (کتوز) - این مشکلات با جلوتر رفتن زمان بیشتر می شوند.

چرا اسید بوتیریک موجب این مسائل می شود:

-    چون بوسیله باکتری های کلستریدیا در محصول در رزمان سیلو کردن تولید می شود.
-    باکتری های غیر هوازی تنها زمانی رشد می کنند که اکسیژن وجود ندارد.
-    اسپورها در سلول ها فعالیت ندارند.


اسید بوتیریک چگونه توسط کلستریدیا تولید می شود؟

در اثر تخمیر قندها یا اسید لاکتیک
بوتیریک + 2CO2 + 2H2→ قندها یا 2 لاکتیک


در شرایط تولید اسید بوتیریک در سیلو:

-    اتلاف ماده خشک 51 درصد
-    اتلاف انرژی 18 درصد
-    بالا رفتن pH اگر اسید لاکتیک تخمیر شودزمانی که اسید های آمینه تخمیر می شوند ترکیبات مختلفی تولید می شوند:

-    آمین ها
-    آمونیاک
-    استیک، پروپیونیک و سایر اسیدها
-    دی اکسید کربن


برخی از این آمین ها و سایر ترکیبات ممکن است موجب کاهش مصرف خوراک شود.
از منابع کلستریدیا در محصولات می توان به خاک و کود اشاره کرد.  • تعداد بازدید: 97

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود