آیا می توان از شیر غیر قابل فروش (waste milk) برای تغذیه گوساله ها استفاده نمود؟

شیر غیر قابل فروش (waste milk)به شیرهایی اطلاق می گردد که بدلیل ورم پستان و یا به دلیل درمان های آنتی بیوتیکی غیر قابل فروش می باشند.

 

به این دلیل است که تولید کنندگان از آن ها اغلب به عنوان یک منبع آزاد خوراک مایع برای تغذیه گوساله های خود استفاده می کنند. با این حال، به طور فزاینده ای سوالات در مورد ارزش واقعی شیر غیر قابل فروش به خصوص هنگامی که خطرات مرتبط با استفاده از آن در نظر گرفته شود، بوجود آمده است. در سیستم های پرورش کشاورزی جدید فشار زیادی برای کاهش استفاده از درمان های آنتی بیوتیکی برای دستورالعمل های غذایی آنتی بیوتیک ها بوجود آمده است. بنابراین تغذیه گاوها با شیری که تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار گرفته اند (که ممکن است حاوی سطوح بالایی از آنتی بیوتیک ها در شیر شود) که به طور فزاینده ای دشوار می باشد که برای آن قابل توجیه باشد.
برخی از تحقیقاتی که در زمینه استفاده از شیر غیر قابل فروش انجام شده است در ذیل آورده شده است. محققان در CA تعداد باکتری های باقی مانده و آنتی بیوتیک های باقی مانده را در شیر غیر قابل فروش که توسط گوساله ها تغذیه شده بود را اندازه گیری کردند. میانگین تعداد باکتریهای شیر غیر قابل فروش به طور قابل توجهی از سایر انواع شیر و یا محصولات بر پایه شیر(جایگزین شیر و آغوز) بالاتر بود. Streptococcus sp و Enterobacteriaceae باکتری های غالب در آن ها بودند و پس از آن ها نیز استرپتوکوکوس از رایج ترین باکتری های گرم منفی بودند.
زمانی که شیر غیر قابل فروش مورد آزمایش برای بررسی آنتی بیوتیک باقی مانده قرار گرفت در 63 درصد موارد پاسخ برای beta-lactams و یا تتراسایکلین مثبت بود. نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیدند از آن جا که شیرهای غیر قابل فروش به طور موثری تحت تیمارهای مناسب (به عنوان مثال پاستوریزاسیون) به منظور کاهش بار میکروبی قرار نمی گیرند، استفاده از آن ها به عنوان خوراک گوساله ها باید با احتیاط انجام شود، زیرا ممکن است حاوی عوامل بیماری زا برای گاو و یا انسان شود.
در آزمایشی که در بریتانیا در سال 1990 انجام شده است، اثرات تغذیه گوساله ها با شیر حاوی آنتی بیوتیک در 2 آزمایش مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش اول هم شیر تخمیر شده و هم تخمیر نشده مورد تغذیه قرار گرفت و در آزمایش دوم تنها از شیر تخمیر نشده استفاده شد. شیر حاوی آنتی بیوتیک غیر خوشخوارک بوده و نرخ برگشت بالایی داشت. نرخ رشد گوساله ها ضعیف بود و در آزمایش دوم تفاوت قابل توجهی با گوساله هایی که با جایگزین شیر تغذیه کرده بودند داشت. میزان اشرشیاکلی موجود در مدفوع نیز برای بررسی مقاوت آنتی بیوتیکی تحت نظر قرار گرفت و در گوساله های تغذیه شده با شیر حاوی آنتی بیوتیک بالاتر بود (MIC برای استرپتومایسین)، اما تفاوتی در مورد آمپی سیلین مشاهده نشد. مولفان این مقاله به این نتیجه رسیدند که به دلیل تعداد بالای باکتری در این محصول خطر بروز بیماری افزایش می یابد. در ضمن محققان دیگر نیز گزارش نموده اند که شیر غیر قابل فروش با برخی از بیماری های گوساله پیش از شیرگیری در ارتباط می باشد.
مواد مغذی: شیر غیر قابل فروش می تواند به عنوان یک منبع عالی خوراک برای گوساله ها باشد. اما قبل از استفاده از شیر غیر قابل فروش باید برای گوساله های جوان چند اقدام احتیاطی را انجام داد.
از وضعیت سلامت گاوهایی که شیر غیر قابل فروش از آن ها بدست آمده است اطمینان حاصل شود. گاوهایی که در معرض بیماری BVD و یا یون قرار دارند به سرعت می توانند تمام گوساله ها را آلوده کنند. بدین دلیل برخی از تولید کنندگان که ترس از انتقال این بیماری ها به گوساله های خود دارند تنها از جایگزین های شیر برای از بین بردن این خطر استفاده می کنند.
اجازه ندهید که شیر غیر قابل فروش برای مدت طولانی در شرایط دمایی اتاق قرار گیرد که این امر می تواند منجر به افزایش بار میکروبی شیر غیر قابل فروش شود.
نباید از شیر غیر قابل فروش بدست آمده از اولین دوشش پس از درمان آنتی بیوتیکی استفاده نمود، این شیر حاوی مقدار بالایی از آنتی بیوتیک می باشد و ممکن است منجر به مشکلات باقی ماندن آنتی بیوتیک ها در شیر شود. این موضوع خیلی مهمی به خصوص زمانی که گوساله های نر تغذیه شده با آن را برای بازار ارسال می کنند می باشد. اگر شما از آن برای تغذیه تلیسه های جایگزین استفاده می کنید، نباید این موضوع اهمیت زیادی داشته باشد اما باید مراقب باشید.
نباید از شیری که بیش از حد خونی می باشد و یا اینکه ظاهر غیر معمول دارد برای تغذیه استفاده نمود. این شیر ممکن است حاوی عوامل بیماری زای فعال و گلوبول های سفید که برای مقابله با عوامل بیماری زا ترشح شده است باشد که این موارد ممکن است به خوبی توسط دستگاه گوارش حساس گوساله هضم نشود. اگر آن بد به نظر می رسد نباید از آن استفاده نمود.
از شیر غیر قابل فروش نباید برای تغذیه گوساله هایی که به صورت گروهی نگهداری می شوند استفاده نمود. برخی از محققین به این موضوع اشاره نموده اند که گوساله هایی که به صورت گروهی نگهداری می شوند ممکن است پس از نوشیدن شیر زباله گوساله های دیگر را نیز بمکند که موجب انتقال عوامل بیماری زا در آن ها می شود.
نباید از شیر گاوهایی که با Escherichia coli و یا Pasteurella آلوده شده اند استفاده نمود. این باکتری ها ممکن است در شیری که شما برای تغذیه گوساله استفاده می کنید باقی بماند که منجر به آلوده نمودن روده گوساله ها می شود که منجر به بیماری می شود.
اگرچه پاستوریزاسیون شیر می تواند بار میکروبی شیر غیر قابل فروش را کاهش دهد ولی این عمل پاستوریزاسیون به معنای استریلیزه شدن آن نمی باشد. بار میکروبی سنگین در شیر غیر قابل فروش با عمل پاستوریزاسیون به طور کامل از بین نمی رود.
   • تعداد بازدید: 1065

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود