تغذیه به صورت TMR در تلیسه

در حال حاضر در صنعت گاو شیری استفاده از جیره های TMR به عنوان یک استاندارد شناخته شده است. با این حال یک دستورالعمل تغذیه ای جهانی برای تلیسه های جوان به خوبی معرفی نشده است، بر این اساس دکتر Stu Rymph متخصص تغذیه دام Purina مطالبی را ارائه نمود.

ممکن است در معرض جیره های TMR قرار دادن تلیسه ها بلافاصله پس از شیرگیری از آنجایی که شکمبه هنوز به آن تکامل لازم نرسیده است مشکلاتی را برای آن ها بوجود آورد. بر این اساس Rymph بیان داشت که تلیسه ها به ۱۳ هفته تا ۶ ماه زمان نیاز دارند تا پاپیلاهای شکمبه به بلوغ کامل خود برسند و در نتیجه به زمان بیشتری برای استفاده کامل از مواد دانه ای موجود در جیره غذایی و علوفه خشک تا تکامل کامل عملکردی شکمبه برای حداکثر استفاده از مواد مغذی موجود در جیره غذایی دارند.

به علاوه تلیسه های جوان ظرفیت شکمبه ای محدودی برای فرآیند کافی برروی جیره TMR برای برآورده نمودن احتیاجات غذایی خود دارند. آنها فضای کافی در داخل شکمبه برای حداکثر استفاده از جیره غذایی TMR خود برای تامین نیازهای مواد مغذی خود را ندارند. ممکن است که تلیسه های جوان با تغذیه با جیره غذایی TMR از نظر حجم مصرف خوراک انتظارات ما را برآورده کنند اما اساساً از نظر مواد مغذی در گرسنگی به سر می برند. رشد فیزیکی آن ها، توسعه شکمبه و به طور بالقوه سیستم ایمنی آن ها در این شرایط دچار اختلال می گردد.

او بیان داشت که با توجه به موارد ذکر شده از مصرف جیره TMR برای تلیسه های جوان خود جلوگیری کنید.
برای حداکثر رشد و توسعه شکمبه تلیسه ها نیاز دارند که از قندهای موجود در علوفه خشک به صورت دست نخورده استفاده نمایند. فرایند تخمیری که در سیلاژ رخ می دهد این قندها را به اسید تبدیل می کند.
اسید لاکتیک در سیلاژ می تواند به عنوان یک منبع انرژی در گوساله ها استفاده شود اما آن موجب تحریک توسعه شکمبه نمی شود همانند این موضوع برای اسیدهای چرب فرار تولید شده از تخمیر قندها، نشاسته ها و الیاف در شکمبه رخ می دهد.
اگرچه میزان پروتئین جیره TMR در این مقاله قابل قبول بوده است اما تلیسه ها نمی توانند از آن به طور کامل استفاده کنند. بدین خاطر که پروتئین در سیلاژ شکسته می شود و بسیار محلول می شود. در حالی که برای گاوهای بالغ و بزرگ این موضوع و شکل پروتئین مشکلی ایجاد نمی کند ولی برروی تلیسه های در حال رشد شکل و وجود پروتئین های حقیقی تاثیر محسوسی دارد.

ممکن است در اثر استفاده از جیره های TMR در تلیسه ها، رشد دچار مشکل شود و به آن وزن مورد نظر دست پیدا نکنند. Rymph تاکید ویژه ای برروی ارتفاع لگن در کنار توجه به وزن دارد و بیان می دارد که در این شرایط تنها نباید به وزن تلیسه ها توجه کرد و رشد قالب مناسب در تلیسه ها نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
Rymph
بیان داشت که هدف ما از پرورش یک تلیسه داشتن گاوهای سالم و دارای عملکرد بالا در زمان شیردهی است. که برای رسیدن به این اهداف باید در این دوره از زندگی توجه لازم را برای رسیدن به رشد و توسعه فیزیکی دستگاه گوارش تلیسه ها معطوف بداریم.

  • تعداد بازدید: 2078

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود