بولتن تخصصی همه چیز در مورد کتوز

بولتن تخصصی همه چیز در مورد کتوز

در این بولتن می خوانیم

سطح کتوز در گله - تشخیص و عوامل بوجود آورنده خطر

شناخت اثرات کتوز تحت بالینی

افزایش اسیدهای چرب غیر استریفیه و بتاهیدورکسی بوتیرات و همبستگی آن ها با عملکرد گاوهای دوره انتقال

انجام تحقیقات تشخیصی تغذیه ای (ویژه)

آزمون بتاهیدروکسی بوتیریک اسید خون با دستگاه کتومتر دستی در مجاورت گاو

استفاده از مکمل کلسیم خوراکی در گاوهای شیرده در دوره قبل از زایمان

درمان کتوز

 

  • تعداد بازدید: 77

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود