پادکست شماره نود و سه

پادکست شماره نود و سه

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست نود و دو
🔻موضوع: تاثیر روش ارائه علوفه بر عملکرد گوساله های شیری
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

یکی از بخش هایی که در پرورش دام به ان زیاد پرداخته نشده است، گوساله های قطع شیر است. چه در دامداری ها و چه در کارهای تحقیقاتی به این دامها توجه زیادی نشده است. یکی از نکاتی که می تواند در گوساله های قطع شیر مورد توجه قرار بگیرد سطح علوفه مصرفی است که چه میزان علوفه باعث بهبود علمکرد دام پس از قطع شیر می شود. براساس نتایج مطالعات می توان نتیجه گرفت که تغذیه سطوح علوفه بالای 10 درصد مصرف و رشد را کاهش می دهد و تخمیر شکمبه ای را در گوساله های از شیر گرفته شده از هفته 8 تا 16 تغییر می دهد. بنابراین در تغذیه گوساله های قطع شیر اگر می خواهید از سطح علوفه بالا استفاده کنید حتما اندازه قطعات ان را کاهش دهید و از علوفه با کیفیت استفاده کنید در غیر این صورت سطح مصرف علوفه را حداکثر تا 15 درصد حفظ کنید.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۳ سال قبل