اجازه دهید همه گاوها بنوشند

ظرفیت آبخوری می تواند شکست بدهد یا پیروز کند که گاوها چطوری با گرمای تابستان مواجه شوند

ظرفیت آبخوری می تواند شکست بدهد یا پیروز کند که گاوها چطوری با گرمای تابستان مواجه شوند، نه تنها فقط تولید شیر بلکه همچنین برای حفظ عملکرد بدن.

ظرفیت آبخوری شامل اندازه و تعداد، جایگاه، و جریان آب در بهاربند است. دانشگاه پنسیلوانیا توصیه می کند مساحت کل محیط موجود برای آبخوری باید اجازه بدهد تا 15تا20 درصد از گاوهای بهاربند در یک زمان از آبخوری استفاده کنند.در سطح گاو، این به معنی تهیه  6/5 تا 7/5 سانتیمتر از فضای آبخوری است. چرا از یک آبخوری کوچک استفاده می کنید زمانیکه می توانید از آبخوری بزرگ استفاده کرد.

زمانیکه فضای آبخوری را بررسی می کنید، فقط فضای آبخوری که در دسترس گاوها است را در نظر بگیرید و نه فضایی که با دیوارها، استال ها، یا سایر مواد محدود شده است. دسترسی به آب کمتر از 5 سانتیمتر برای هر گاو می تواند باعث ایجاد مشکلات برای سلامتی و تولید گاوها شود. یک آزمایش در نروژ نشان داد که زمانیکه دسترسی به 7/5 سانتیمتر فضای آبخوری محدود شود، گاوهای مسن تر به طور معنی داری دچارکاهش تولید شیر می شوند ،گاوهای با شکم بالاتر شیر بیشتر تولید می کنند و به نظر به فضای آبخوری و در دسترس بودن آب حساس تر هستند.

 

توجهات بیشتر

 

 در یک گروه، حداقل دو آبخوری تهیه کنید که گاوهای بالغ سایر گاوها را از خوردن آب منع نکنند. احتمالا آبخوری های بیشتر نیز نیاز است، گاوها باید در هر زمان در فاصله کمتر از 15 متری از آبخوری باشند.

زمانیکه در حال طراحی جایگاه آبخوری ها هستید، به یاد داشته باشید که کارآمدترین و مطلوب ترین جایگاه هم برای دام ها و هم برای انسان ها باشد. آزمایشی در کانزاس انجام شد و از آبخوری ها در جایگاه های مختلف در بهاربند استفاده کرد و یافت که بیشتر آب در وسط تقاطع ها مصرف می شود و جایگاه باید به اندازه کافی پهن باشد تا گاوها بتوانند از پشت هم رد شوند. همچنین، آب باید نزدیک خروجی شیردوشی دردسترس باشد.

آب خوری ها با اندازه و محل مناسب نمی توانند مفید باشند اگر پر از آب تمیز و تازه نباشند. آبخوری بسته به فصل و میزان استفاده باید نرخ شارژ شدن 6 تا 10 گالن در دقیقه داشته باشد. تمیز کردن مرتب باید انجام شود. سعی کنید برس ها را در دیوار نزدیک آبخوری داشته باشید تا دسترسی کارگرها به آنها برای تمیز کردن ابخوری راحت باشد.

 

 

 

 

  • تعداد بازدید: 1751

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود