سیستم تهویه هوشمند باعث آسایش گاوها می‌شود

حرکت هوا داخل بهاربند مهم است، بخصوص برای گله Kielers که در بهاربند 1700 گاو را نگه می‌دارد.

شما می‌توانید آن را حس کنید زمانی‌که در مزرعه Kieler در داخل بهاربند فری استال ایستاده‌اید. نسیم واقعی وجود ندارد اما می‌توانید حرکت هوا را به میزان 1متر بر ساعت حس کنید.

مدیر مزرعه می‌گوید که امروز دمای هوای 25درجه است پس ما به جریان هوای بیشتر نیاز نداریم. در تابستان ما می‌توانیم به سرعت 7تا 10متر در ساعت برسیم. حرکت هوا داخل بهاربند مهم است، بخصوص برای گله Kielers که در بهاربند 1700گاو را نگه می دارد.جریان هوا با آسایش گاوها برابر است.

گاوهای با آسایش:

حفظ آسایش گاوها هدف اصلی بود زمانی‌که Kielers بهاربند جدید را سال پیش ساخت.آنها برای گسترش گله از یک بهاربند 6 ردیفه با تهویه طبیعی که 400 گاو داشت به یک بهاربند 12ردیفه، 92 در 344 متر، منتقل شدند.

یک کارخانه خوراک و یک شیردوش روتاری50تایی نیز بخشی از این پروژه بود.به جای تکیه بر قوانین فیزیکی و طبیعی برای حرکت هوا مانند آنچه که در بهاربند قدیمی انجام می‌شد-زمستان همیشه سرد بود و در تابستان فضاهای مرده هوایی در بهاربند وجود داشت- 90 فن 72اینچی در طول بهاربند و9 فن 55اینچی در سمت دیگر هوا را به داخل بهاربند جدید حرکت می‌داد.

به منظور پایین آوردن هوا برای گاوها، به سقف baffles اضافه شد،در زمان ساخت بهاربند brackets اضافه شد بنابراین می‌توانیم baffles را اضافه کنیم.

همچنین می‌توانید فن ها را ببینید و جریان هوا را حس کنید اگر داخل بهاربند بایستید، اما آنچه که قابل رویت نیست سیستمی است که همه کار خود را به خوبی انجام می‌دهد. این تا موقعی است که شما به داخل اتاق کنترل می‌روید.در گوشه ای از اتاق یک جعبه بزرگ است که در کنار آن سه مانیتور وجود دارد که اطلاعات و زمان را نشان می‌دهد.

همچنین می‌توانید فن ها را ببینید و جریان هوا را حس کنید اگر داخل بهاربند بایستید، اما آنچه که قابل رویت نیست سیستمی است که همه کار خود را به خوبی انجام می‌دهد. این تا موقعی است که شما به داخل اتاق کنترل می‌روید.

در گوشه ای از اتاق یک جعبه بزرگ است که در کنار آن سه مانیتور وجود دارد که اطلاعات و زمان را نشان می‌دهد. 

زمانی‌که به این مانیتورها دقت می‌کنید متوجه می­‌شوید که چه چیزی بهاربند را کنترل می­‌کند. بهاربند هوشیار است.تکنولوژی استفاده شده در مزرعه Kieler بی نظیر است.

این تکنولوژی رباتیک نیست اما بدون دخالت انسان کار می‌­کند. سیستمی برای ارزیابی دام‌­ها وجود ندارد، اما در عوض این سیستم محیط را کنترل و ارزیابی می‌کند تا مطمئن شود که گاوها راحت هستند.

سیستم کامپیوتری حتما وجود دارد اما نه در سطح معمولی آن برای بررسی روزانه. بیشتر شبیه اینکه آن را تنظیم و رها کنید و خود سیستم کامپیوتری کار را انجام می‌دهد.

سیستمی از سه ایستگاه هواشناسی حدود 4/5 متر از زمین و در بالای سر گاوها نصب شده است،سرعت باد و دمای داخل بهاربند را بررسی می‌کند.

سایر سنسورها داخل و خارج بهاربند تفاوت فشار را برای حفظ تعادل داخل بهاربند اندازه می‌گیرد. تمام اطلاعات به کامپیوتر مرکزی فرستاده می‌شود، که سرعت فن ها را برای حفظ تعادل پایدار و مداوم داخل بهاربند کنترل می‌­کند.

فن‌ها هیچ وقت خاموش نمی­شوند. در دمای هوای 25درجه حدود یک سوم فن ها کار می­کنند،و در بیشترین سرعت نیز نیستند.در تابستان زمانی‌که هوا گرم و مرطوب است تمام فن ها تقریبا در بالاترین حد خود کار می‌کنند.

سیستم شگفت انگیز:

آسایش گاوها هدف برادران Kayhart بود زمانی‌که بهاربند 4 ردیفه با 500 استال را در آخر سال 2017 ساختند.زمانی‌که آنها گله خود را از دو بهاربند جدا به یک بهاربند جدید گسترش دادند.

یک شیردوش دوبل پارالل16تایی نیز اضافه شد. سیستم آنها مشابه سیستم Kielers بود.آنها60 فن 5 اینچی داشتندکه در بالای استال ها و آخور نصب شده بود.این سیستمی هوشمند است که تقریبا بعد از استفاده از آن دیگر فضای مرده هوایی وجود نداشت.

سیستم بر اساس دما و فشار منفی کار می‌کند.گاودارها می‌توانند سیستم را تنظیم کنند براساس دمایی که می‌خواهند فن ها کار کنند یا خاموش شوند.

این هوش در مقابل اتوماسیون است. این سیستم بر اساس تغییراتی که گاودارها ایجاد می‌کنند تنظیم می شود. فن های مزرعه Kieler تنظیم شده‌اند در زمستان در دمای 2- تنظیم شده اند.در تابستان سیستم کنترل کننده اجازه می‌دهد به فن ها که به سرعت نهایی خود برسند.

کارایی انرژی :

به نظر می­‌رسد که اگر تعداد زیادی فن با هم کار کنند هزینه برق خیلی زیاد می­‌شود، اما فن ها فقط زمانی کار می‌کنند که شرایط داخل جایگاه نیاز به استفاده از آنها داشته باشد.

در غیر این صورت، فن ها با تمام توانایی خود کار نمی‌کنند. سیستم کنترل فن ها استفاده از انرژی را تنظیم می‌کند برای اجازه دادن به فن‌ها تا نسبت به آنچه که توسط شرایط هوایی دیکته می­‌شود با سرعت کمتری کار کنند. شروع تدریجی و آرام فعالیت سیستم تهویه برای موتورها و سیستم مکانیکی آنها نیز مناسب تر است.

سیستم همچنین سه تنظیم قدرت دارد:

کارآمد، استاندارد و حداکثر قدرت.

در حالت کارآمد شما می‌توانید فشار نهایی به دستگاه را کاهش بدهید تا هزینه شما کاهش یابد.

در حالت حداکثر قدرت برای رسیدن به بیشترین جابه جایی هوا در گرمترین رزوهای سال فن‌ها بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده در حداکثر سرعت هستند. این سیستم ها اجازه می‌دهد تا کنترل مصرف انرژی و همچنین خنک کردن داخل بهاربند همزمان انجام شود.

برآورد شده است که این سیستم ها هزینه خود را در عرض دو سال فقط از طریق کاهش مصرف انرژی تامین می‌کنند، همچنین در این زمان باعث بهبود شرایط محیط گاوها نیز می‌­شوند.

حتی این سیستم ها را می‌توانید در هوای سرد نیز استفاده کنید. زمانی‌که این سیستم ها در اواسط زمستان نصب شد، Kayhart تعجب کرد وقتی که گفتند فن‌ها را روشن کنید و اجازه دهید که کار کنند.

Kayhart متقاعد شد زمانی‌که دید آنها فقط 1دلار در روز هزینه دارند زمانی‌که با 20 درصد توانایی خود کار کنند.اما گاودار متوجه شد که گاوها داخل جایگاه ها راحت تر هستند زمانی‌که این فن ها کار می‌کنند ولیکن هنوز تاثیر آنها بر تولید شیر در زمستان بررسی نشده است.

Kieler این سیستم را در بهار خرید زمانی‌که گله را توسعه می‌داد،و سه چهارم گله آنها شکم اول بودند. اما باز هم آنها متوجه پیشرفت شدند.

چربی و پروتئین شیر آنها حدود 0/4افزایش یافت و تعداد سلول‌های بدنی 80000کاهش یافت. بیماری‌ها نیز کاهش یافت بخصوص بیماری‌های تنفسی،حتی در گاوهایی که از گله اصلی آمده بودند. آنها این پیشرفت را به علت آسایش بیشتر گاوها بیان کردند.

Kayhart می‌گوید که سخت است دلیل پیشرفت حاصل شده در گله را بیان کنیم چون همزمان وارد بهاربند جدید نیز شدیم.در بهاربند قدیمی4 فن وجود داشت که در بهار بطور کامل کار می‌کردند و در پاییز خاموش می‌شدند و هزینه برق خیلی بالا بود.

Kayhart می‌گوید که هدف ما ساخت بهاربندی بود که اجازه بدهد تا محیطی فراهم شود که گاوها به حداکثر ظرفیت ژنتیکی خود برسند.بعد از استفاده از این سیستم ما دیگر هیچ هزینه‌ای برای درمان بیماری‌های تنفسی ندادیم که قابل پیش بینی نبود.

 

گروه علمی شرکت آگرین تک

  • تعداد بازدید: 502

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود