درک نشخوار و تکنولوژی های بررسی رفتار گاو

نشخوارکنندگان خصوصیات مشترک پستانداران را دارند، با تعداد انگشتان زوج، که خوراک خود را می بلعند و مجددا می جوند.

 گاو، گوسفند، گوزن و دام های مشابه به عنوان نشخوارکننده شناخته می شوند. به عنوان یک گروه، نشخوارکنندگان خصوصیات مشترک پستانداران را دارند، با تعداد انگشتان زوج، که خوراک خود را می بلعند و مجددا می جوند. این جویدن مجدد یا نشخوار خصوصیتی است که اسم آنها را ایجاد کرده است. فرایند نشخوار به این دام ها اجازه می دهد تا علوفه با فیبر بالا که توسط انسان یا سایر دام های غیرنشخوارکننده قابل خوردن نیست را مصرف کنند.

نشخوارکنندگان معده چهار قسمتی دارند، که شامل نگاری، شکمبه، هزارلا و شیردان است. این دام ها عموما سریع می خورند با حداقل جویدن. بعد از اینکه خوراک بلعیده شد، خوراک وارد نگاری می شود، که با شکمبه مشترک است. شکمبه بزرگترین بخش معده 4 قسمتی و به عنوان یک مخزن برای مخلوط کردن خوراک و محل تخمیر میکروبی و جذب مواد مغذی استفاده می شود. روی هم، شکمبه و نگاری یک گاو شیری بالغ می توانند حدود 50 گالن مواد خوراکی نسبتا هضم شده را نگه دارند.

در طول نشخوار، لقمه مجددا بالا آورده می شود، مجددا جویده می شود، و مجددا بلعیده می شود. جویدن در هنگام نشخوار نسبت به زمان خوردن، آهسته تر و مداوم تر است. فرایند نشخوار تولید بزاق را تحریک می کند برای کمک به بافرpH  شکمبه و کاهش اندازه قطعات خوراک، که اجازه می دهد به آنها تا از شکمبه به هزارلا بروند. همانطور که خوراک از هزارلا عبور می کند آب آن جذب می شود، که حجم موادی را که به شیردان می رسد کاهش می دهد. شیردان که به عنوان معده حقیقی شناخته می شود مشابه با معده دام های غیرنشخوارکننده، تولید اسید و آنزیم های هضمی می کند و به شکسته شدن بیشتر خوراک کمک می کند قبل از اینکه برای هضم بیشتر، جذب و نهایتا دفع از بدن وارد قسمت های پایین تر دستگاه گوارش شود.

مدت زمانی که دام ها نشخوار می کنند تحت تاثیر گونه، نژاد، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی جیره، شرایط سلامتی، مصرف خوراک، و سطح تولید قرار می گیرد. تقریبا نشان داده شده است که یک سوم تنوع زمان نشخوار در گاوهای شیری با مصرف خوراک مرتبط استکل و دو مورد از مهمترین عوامل جیره ای نشاسته و NDF هستند.

نشخوار می تواند هر زمانی در طول روز اتفاق بیافتد اما عموما یک الگوی روزانه دارد، که گاوها بیشتر در شب و بعد از زمان های مصرف خوراک نشخوار می کنند. نشخوار اغلب زمانی اتفاق می افتد که گاوها استراحت می کنند، که این موضوع را ضروری می کند که گاوها فضای کافی و راحت برای استراحت داشته باشند. یک گاو شیری بطور متوسط بین 7 تا 8 ساعت در روز نشخوار می کند. زمان نشخوار در طول روز به چندین وعده تقسیم می شود که هر وعده از چند دقیقه تا بیشتر از یک ساعت طول می کشد. هر لقمه به میزان 30 تا 70 ثانیه جویده می شود قبل از اینکه بلعیده شود.

مطالعه کنید: 5 روش که اطلاعات نشخوار سلامتی گله شما را تقویت می کند

 

بررسی نشخوار

تولید کنندگان، مشاورین و دامپزشک ها خیلی وقت است که اهمیت نشخوار را به عنوان شاخصی از سلامت و عملکرد دام تشخیص داده اند. در گذشته مشاهده چشمی فعالیت نشخوار تنها روش دردسترس اندازه گیری این فعالیت در مزرعه برای ارزیابی سلامت شکمبه بود. برای مثال، 60 درصد یا بیشتر از کل گله باید در هر زمان نشخوار کنند که به عنوان شاخصی از سلامت عملکرد شکمبه در کل گله بررسی می شود. ولیکن، این روش زمان بر است و فقط اجازه به بررسی در سطح گله می دهد، در حالیکه اطلاعات انفرادی نشخوار می تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا دام هایی را که نیاز به توجه بیشتر دارند تشخیص بدهند. علاوه بر این، این روش مشاهده چشمی دچار ناهماهنگی است بین مشاهده کنندگان مختلف و زمانی از روز که توسط مشاهده کنندگان برای مشاهده گله استفاده شده است. نشخوار با فعالیت های روزانه در مزرعه مانند تغذیه، زمان روز (مثلا شب یا روز) تحت تاثیر واقع می شود. به این دلایل، اگرچه مشاهده چشمی گاوها برای ارزیابی فعالیت نشخوار یک براورد خوب از آسایش گاو و سلامت در سطح گله است، این روش نمی تواند یک توصیف دقیق از نشخوار انفرادی گاوها فراهم کند.

در حال حاضر، چندین کمپانی بطور تجاری سیستم های ارزیابی نشخوار را طراحی کرده اند. این سنسورهای نشخوار معمولا با وسایل اندازه گیری فعالیت، گوشواره یا قلاده های گردن ترکیب شده است که برای کمک به مدیریت فعالیت تولیدمثلی در گله های شیری استفاده می شود. برای سیستم هایی که عموما استفاده میشوند در امریکا، این وسایل هم از قدم شمار استفاده می کنند برای اندازه گیری تغییرات کوچک در موقعیت دام و حرکت به منظور تعیین زمان نشخوار یا سیستم های صوتی که رفتار جویدن را رکورد برداری می کنند. به صورت کمتر رایج، بعضی از سیستم های ارزیابی نشخوار از بلوس های قرار گرفته در شکمبه یا یک سنسور فشار قرار گرفته در پوزه بند استفاده می کنند. بسیاری از این سیستم ها قادر هستند که رفتار خوردن را از رفتار نشخوار تشخیص بدهند، و علاوه بر زمان نشخوار بعضی زمان خوردن را نیز گزارش می کنند.

بدون توجه به اینکه سنسورها کجای بدن دام نصب شوند یا در کدام قسمت جایگاه (فری استال، تای استال، چراگاه)، این وسایل مشخص شده است که در بررسی رفتار نشخوار موثر هستند. تحقیقات مستقل زیادی صحت و دقت سیستم های اصلی موجود در بازار را تأیید کرده اند، و دانشگاه ها به طور فزاینده ای از این فناوری به عنوان ابزاری برای اندازه گیری زمان نشخوار در مطالعات تحقیقاتی استفاده می کنند.

 

استفاده کاربردی از تکنولوژی های ارزیابی نشخوار

با در دسترس بودن روزافزون سیستم های تجاری ارزیابی نشخوار در سال های اخیر، تحقیقات مربوط به رابطه نشخوار و طیف گسترده ای از شرایط سلامتی، عوامل محیطی، تغذیه و مدیریت افزایش یافته است. بیشتر این تحقیقات بر استفاده از نشخوار به عنوان شاخص تغییر در عملکرد و رفاه حیوانات متمرکز شده است.

هر گله و هر دام در داخل گله الگوی نشخوار خود را دارند بر اساس عواملی مانند جیره، مرحله تولید، و سایر فاکتورهایی که قبلا بیان شد (شکل 1). اگر گاوها در فارم A بطور متوسط 513 دقیقه در روز نشخوار می کنند درحالیکه گاوها در فارم B بطور متوسط 470 دقیقه در روز نشخوار می کنند، نباید فرض شود که گاوها در فارم A نسبت به گاوها در فارم B سلامت تر هستند یا تحت شرایط مدیریتی بهتری قرار دارند (شکل 2A و 2B). بطور مشابه، اگر گاو 2340 در فارم A بطور متوسط 600 دقیقه در روز نشخوار می کند و گاو 2450 در همان گله 475 دقیقه نشخوار می کند، نباید فرض شود که گاو 2340 سلامتی بهتری نسبت به گاو 2450 دارد. مقایسه فعالیت نشخوار نباید بین گله ها انجام شود، بخصوص زمانیکه سنسورهای مختلف استفاده می شود. مقایسه نشخوار بین گاوهای یک نژاد و یک سن در یک گله باید فقط بین دام هایی انجام شود که تولید یکسانی دارند. فعالیت نشخوار خیلی مفید است زمانیکه یک دام با الگوی نشخوار پایه خود دام مقایسه می شود یا زمانیکه یک گله با الگوی نشخوار پایه خودش مقایسه می شود.

 

شکل 1- متوسط زمان نشخوار برای گاوهای اواسط زایش (90 تا 220 روز شیردهی). براساس تولید شیر همان روز، گاوها به پرتولید (60 کیلو شیر، 153 روز شیردهی، 534 دقیقه نشخوار، 19 گاو)، متوسط تولید (5/48 کیلو شیر، 162 روز شیردهی، 529 دقیه نشخوار، 18 گاو) و کم تولید (5/35 کیلو شیر، 159 روز شیردهی، 517 دقیقه نشخوار، 8 گاو) تقسیم شدند.

 

شکل 2A زمان نشخوار روزانه در گله متغیر بود. هر نقطه بیانگر یک گاو است و متوسط زمان نشخوار گله در روز 513 دقیقه است.

 

شکل 2B مدت زمان نشخوار در یک گله متغیر است. هر نقطه بیانگر یک گاو است، متوسط زمان نشخوار 470 دقیقه است.

 

زایش و سلامت گاوهای دوره انتقال

دوره انتقال گاو شیری، اغلب از سه هفته قبل تا سه هفته بعد از زایش تعریف می شود، یک زمان چالش برانگیر برای سلامت و عملکرد گاوهای شیری است. سلامت متابولیکی و تولیدمثلی مواردی است که با دوره انتقال مرتبط است، که شامل جابه جایی شیردان، کتوز، و جفت ماندگی از دلایل رایج حذف اولیه گاوها از گله است. اطلاعات حاصل ازUSDA  نشان داده است که تقریبا 20 درصد گاوهای شیری گله را در 50 روز اول بعد از زایش ترک می کنند.

تحقیقات زیادی بررسی کرده اند امکان استفاده از اطلاعات حاصل از سیستم های بررسی فعالیت و نشخوار را به عنوان ابزار بررسی وضعیت سلامت گاوها در دوره انتقال با هدف تشخیص زودهنگام و جلوگیری از مشکلات سلامتی گاوها در دوره انتقال. این مطالعات همگی نشان دادند که زمان نشخوار قبل از زایش برای گاوهایی که بعد از زایش بیمار شدند (مرده زایی، جفت ماندگی، جابه جایی شیردان، کتوز، متریت) در مقایسه با گاوهایی که مشکل سلامتی نداشتند کمتر است. به عنوان مثال، یک مطالعه نشان داد گاوهایی که بعد از زایش دچار جابه جایی شیردان شدند، زمان فعالیت نشخوار کاهش یافت زودتر از 12 روز قبل از زایش در مقایسه با گاوهایی که مشکل سلامتی نداشتند.

یک مطالعه در دانشگاه پنسیلوانیا نشان داد که اطلاعات فعالیت و نشخوار قبل از زایش می تواند استفاده شود برای کمک به دامدارها در تشخیص گاوهایی که احتمال بیماری یا حذف از گله دارند استفاده شود. این هشدار اولیه می تواند به دامدارها این شانس را بدهد که روش های مدیریتی مناسب برای این دام ها انتخاب کنند، که به دام ها اجازه می دهد تا با مشکلات دوره انتقال بهتر مواجه شوند، و بنابراین، احتمال این را که دچار مشکل شوند و یا از گله حذف شوند کاهش دهند.

اگرچه مدت زمان نشخوار کمتر، در گاوهای قبل از زایش با مشکلات سلامتی بعد از زایش مرتبط است، تقریبا تمام گاوها قبل از زایش کاهش شدید نشخوار را تجربه می کنند. این کاهش شدید در زمان نشخوار عموما 6 ساعت قبل از زایش شروع می شود و با کاهش زمان خوردن و کاهش ماده خشک مصرفی مرتبط است. این کاهش شدید در زمان نشخوار می تواند به عنوان شاخص تشخیص زمان زایمان استفاده شود.

مطالعه کنید: نکاتی برای بهبود ایمنی گاوها در دوره انتقال

تنش حرارتی

شاخص تنش حرارتی(THI)  دما و رطوبت نسبی را ترکیب می کند برای بیان بهتر شرایط محیط یک گاو و برای تعیین اینکه چه زمانی دام ها در تنش حرارتی هستند استفاده می شود. شاخصTHI  بالاتر از 68 به عنوان تنش حرارتی ملایم در گاوهای شیری شناخته شده است. در مقالات پیشنهاد شده است که زمان نشخوار روزانه به میزان 6 دقیقه در روز کاهش می یابد برای هر واحد افزایشTHI  بالاتر از 60 برای گاوهای پرتولید هلشتاین در جایگاه تای استال در جنوب پنسیلوانیا. یک مطالعه المانی نشان داد که زمان نشخوار در روز برای گاوهای در جایگاه فری استال با تهویه طبیعی کاهش می یابد زمانیکهTHI  به بالای 52 می رسد.

این مطالعات نشان داد که گاوها ممکن است تنش حرارتی را تجربه کنند قبل از اینکهTHI  به 68 برسد. گاوهای پرتولید اواخر شیردهی و مسن تر ممکن است که به THI  بالا نسبت به سایر گاوها حساس تر باشند. سایر موارد مدیریتی، مانند نوع جایگاه، جیره و دردسترس بودن آب، همچنین بر دام ها تاثیر می گذارند که چه زمانی شروع به تجربه تنش حرارتی می کنند. دسترسی به اطلاعات حاصل از ارزیابی نشخوار در گله ها ممکن است به دامدارها برای تعیین تنش حرارتی در سطح گله و تغییر روش های مدیریتی کمک کند قبل از اینکه تولید شیر و تولیدمثل تحت تاثیر منفی قرار بگیرد.

تشخیص فحلی

نشان داده شده است که مدت زمان نشخوار یک گاو در روز در زمان فحلی از سطح پایه کاهش می یابد. زمان نشخوار در روز قبل از فحلی شروع به کاهش می کند، و در روز فحلی به کمترین حد می رسد. در روز قبل از فحلی و روز فحلی، نشخوار گاوها بیش از یک ساعت از سطح نشخوار پایه کاهش می یابد. نشخوار روز بعد از فحلی به سطح پایه برمیگردد. در ترکیب با اطلاعات حاصل از فعالیت دام، کاهش نشخوار می تواند برای تشخیص زمان مناسب تلقیح استفاده شود.

نتیجه

عملکرد مناسب شکمبه فاکتور کلیدی در سلامت و عملکرد گاوهای شیری است و با تغییرات تدریجی و ناگهانی، نشخوار می تواند شاخصی از مشکلات سلامتی باشد. دردسترس بودن تکنولوژی های بررسی نشخوار و تحقیقاتی که بر استفاده از آنها در مزرعه انجام شده است، در سال های گذشته افزایش زیادی یافته است. در حال حاضر، تغییر الگوی نشخوار نمی تواند برای تشخیص یک بیماری خاص استفاده شود اما می تواند به عنوان نشانگر کلی از تغییر وضعیت سلامت یا آسایش دام استفاده شود که نیازمند تحقیقات بیشتر است. مهم نیست که این یا هر فن آوری دیگر چقدر خوب باشد، مهم این است که به خاطر داشته باشید که این فقط یک ابزار برای کمک به گرفتن تصمیم درست در مزرعه است و نباید در نظر گرفته شود که می تواند کاملا جایگزین دانش و مهارت دامدارها، مشاوران و دامپزشک ها شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 760

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود