حتی تنش حرارتی کوتاه مدت نیز هزینه بر است

اینکه تنش حرارتی چقدر برای مزرعه شما هزینه دارد باید حساب شود و بررسی و مقایسه رکوردهای تولید شیر ماهیانه یک راه آن است.

 همانطور که بخش های عمده ای از کشور دچار هوای گرم شده اند، تنش حرارتی و تاثیر آن بر تولید شیر اتفاق می افتد. اینکه تنش حرارتی چقدر برای مزرعه شما هزینه دارد باید حساب شود. بررسی و مقایسه رکوردهای تولید شیر ماهیانه یک راه انجام آن است. اما اندازه گیری وزن شیر تانک و تقسیم آتن بر تعداد گاوهای دوشیده شده دقیق تر است. این روش مشکلات را سریع تر تشخیص می دهد و به یافتن سریع تر راه حل برای تصحیح اثرات تنش حرارتی کمک می کند.

سال گذشته، یک گله 200 راسی در پنسیلوانیا با حداقل امکانات کاهش دما، تولید شیر را از ژانویه تا می و سپس مجددا از ژوئن تا سپتامبر مقایسه کرد. در اولین 5 ماه، تولید گله بطور متوسط 35 کیلوگرم در روز بود، و در 5 ماه دوم تولید به 32 کیلوگرم کاهش یافت. براساس قیمت متوسط 83/18 دلار به ازاء هر 45 کیلوگرم شیر در طول ماه های تابستان، هزینه کاهش تولید شیر گله حدود 34 هزار دلار بود.

همچنین میزان چربی و پروتئین شیر نیز با استفاده از داده هایDHIA  (رکوردگیری ماهیانه) آنالیز شد و با اندازه گیری این موارد در سطح مزرعه از ژانویه تا سپتامبر مقایسه شد. متوسط چربی شیر از داده هایDHIA  را 6/3 درصد نشان داد. بررسی چربی در سطح مزرعه 504/3 درصد بود. سطح پروتئین شیر از داده هایDHIA بطور متوسط 05/3 بود در حالیکه در سطح مزرعه 013/3 بود. استفاده از داده های شیر مزرعه برای بررسی تاثیر تنش حرارتی بر تولید شیر شاخص بهتری را از آنچه که واقعا در مزرعه اتفاق می افتد فراهم می کند.

دو نتیجه می توان گرفت:

اول اینکه گله ها بدون سیستم های خنک کننده هم تولید و هم ترکیبات شیر را در تابستان و پاییز از دست می دهند.

دوم اینکه اگر اطلاعات رکورد گیریDHIA  با رکورد روزانه اندازه گرفته شده در سطح مزرعه مطابقت داشته باشد، می توان از ان در بررسی عملکرد گله در تنش استفاده کرد. اما اگر تفاوت زیاد وجود داشت، شاید تشخیص اینکه کدام گروه بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته است مشکل باشد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 296

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود