مکمل چربی غنی از اسید پالمیتیک واکنش های منفی تولیدی در اوایل زایش را در گاوهای هلشتاین کاهش می دهد

تاثیر چربی محافظت شده در شکمبه بر متوقف کردن واکنش های منفی تولیدی در اوایل زایش گاوهای هلشتاین تحقیق شد.

تاثیر چربی محافظت شده در شکمبه بر متوقف کردن واکنش های منفی تولیدی در اوایل زایش گاوهای هلشتاین تحقیق شد. 300 گاو هلشتاین چند شکم (647 کیلو وزن بدن و 90 روز شیردهی) بطور تصادفی در سه بهاربند فری استال (100 گاو در هر بهاربند) قرار گرفتند و برای 90 روز به تیمارها اختصاص داده شدند به صورت زیر: 1- جیره کنترل بدون چربی(CTL)  2- نمک کلسیمی اسید پالمیتیک 3 درصد(CaFA) ، و 3- اسیدهای چرب پالمیتیک 5/2 درصد (FFA). گاوها جیره کاملا مخلوط مصرف کردند که 58 درصد کنسانتره 42 درصد علوفه داشت. گاوهای مصرف کننده اسیدهای چرب پالمیتیک نسبت به جیره نمک کلسیمی اسید پالمیتیک و جیره شاهد به ترتیب ماده خشک و نمره بدنی بالاتر داشتند. علاوه بر این، در گاوهای مصرف کننده جیره اسیدهای چرب پالمیتیک وزن بدن در 30 روز اول و نمره بدنی در 60 روز اول شیردهی کاهش کمتری یافت و قابلیت هضم چربی و NDF را افزایش دادند. غلظت تری گلیسرید، کلسترول و گلوکز در خون گاوهای مصرف کننده اسیدهای چرب پالمیتیک نسبت به سایر جیره ها بیشتر بود، بین روزهای 4 و 30 شیردهی، در حالیکه غلظت NEFA، BHBA و کتون ادراری برای گاوهایی که نمک کلسیمی اسید پالمیتیک خورده بودند کمتر بود. در مقایسه با جیره شاهد، دو جیره دارای چربی تولید شیر و میزان چربی شیر را در روزهای 4 تا 30 شیردهی افزایش دادند. تغذیه اسیدهای چرب پالمیتیک در مقایسه با نمک کلسیمی اسید پالمیتیک کارایی خوراک را به میزان 9/8 درصد بین روزهای 31 تا 60 شیردهی بهبود بخشید. افزودن چربی غنی از اسید پالمیتیک به گاوهای هلشتاین تولید شیر و درصد چربی را افزایش داد و اثرات منفی بیماری های متابولیکی در اوایل زایش را کاهش داد.

تغذیه طولانی مدت چربی حاوی پالمیتیک به گاوهای هلشتاین چند شکم به دلیل افزایش تولید شیر، میزان چربی، و تولید شیر تصحیح شده و کارایی خوراک در 90 روز شیردهی سود زیادی دارد. علاوه بر این، اسیدهای چرب پالمیتیک قابلیت هضم فیبر و بهبود وزن بدن و نمره بدنی گاوها را در اوایل زایش افزایش داد و به کاهش اثرات منفی بیماری های متابولیک کمک کرد. تحقیقات بیشتر برای بررسی تاثیر غلظت متفاوت از اسید پالمیتیک بر واکنش های تولیدی و تولید مثلی و اقتصادی تحت شرایط تجاری مزرعه باید انجام شود.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 67

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود