استراتژی های حذف در گله شیری

حذف یک عمل مدیریتی اجتناب ناپذیر در هر گله شیری است و بسته به قیمت گاوهای حذفی می تواند 5 تا 15 درصد از ...

حذف یک عمل مدیریتی اجتناب ناپذیر در هر گله شیری است و بسته به قیمت گاوهای حذفی می تواند 5 تا 15 درصد از درآمد ناخالص گله باشد. حذف گاوهای شیری از گله شیرده و جایگزینی آنها با تلیسه ها برای به حداکثر رساندن سود گله ضروری است. حذف می تواند اختیاری باشد، دامپرور انتخاب کند که چه زمانی گاوی خاص از گله حذف شود یا اجباری. کاهش حذف اجباری مهم است تا بتوان تصمیم گرفت چه موقع و کدام گاوها باید حذف شوند. در این مقاله استراتژی های حذف در یک گله شیری بررسی می شود.

برای هر گاو ارزش تعیین کنید: دادن ارزش مالی به هر گاو به دامدار کمک می کند تا تصمیمی دقیق بگیرد در مورد اینکه آیا باید گاوی حذف شود. این محاسبه به دامدار امکان می دهد گاوهایی را که بیشترین و کمترین سود را دارند، شناسایی کند. چندین روش و فرمول برای محاسبه ارزش یک گاو ایجاد شده است. ورودی این فرمول ها ممکن است اندکی متفاوت باشد، اما آنها معمولاً در مورد یک حیوان خاص و سودآوری ان در گله به یک نتیجه می رسند. این فرمول ها از این نظر منحصر به فرد هستند که فقط یک گاو را صرفاً در شرایط فعلی محاسبه نمی کنند، بلکه براساس عملکرد گذشته وی، وضعیت کلی سلامت و عملکرد تولیدمثل پیش بینی می کنند.

نقطه شروع برای محاسبه ارزش گاو: یک فرمول خام برای محاسبه ارزش خالص گاو عبارت است از:

ارزش گاو = [قیمت شیر (تنظیم شده برای درصد چربی) × شیر در هر دوره شیردهی (بر حسب cwt)] - [هزینه جیره برای یک سال (هر دو دوره شیردهی و خشکی)]

معادله بالا ارزش هر گاو را در کل دوره شیردهی محاسبه می کند. برای تعیین دقیق تر ارزش یک گاو، تولید شیر باید برای متوسط درصد چربی شیر ان گاو تصحیح شود. ارزش مثبت نشان می دهد که گاو سود بیشتری از هزینه خوراک دارد. متضاد ان درست است برای زمانیکه ارزش منفی است، که بیانگر این است که هزینه گاو بالاتر از سود ان است. ارزش های یک دام می تواند استفاده شود برای مقایسه یک دام با سایر دام ها زمانیکه تصمیم حذف گرفته می شود و نیز بخصوص زمانیکه حذف اختیاری در گله انجام می شود.

چگونه محاسبه کنیم که یک گاو چقدر باید تولید کند

معادله ای برای یافتن میزان تولید شیر در روز که گاوی باید تولید کند تا هزینه خوراک را بپوشاند در زیر امده است:

تولید روزانه شیر که مورد نیاز است تا هزینه خوراک را بپوشاند = (هزینه فعلی خوراک روزانه)/ (هزینه شیر) ×100

یافتن حداقل تولید شیر که یک گاو باید داشته باشد برای بررسی عملکرد فعلی ان و تصمیم گرفتن برای اینکه چه زمانی باید حذف یا خشک شود مهم است. برای مثال اگر هزینه خوراک 12/0 دلار برای هر کیلو ماده خشک باشد، تغذیه 50 پوند ماده خشک در روز (یا 100 پوند TMR  با 50 درصد رطوبت) و هزینه شیر 18 دلار برای هر cwt، میزان تولید شیری که یک گاو باید داشته باشد تا هزینه های خوراک را بپوشاند می تواند به صورت زیر محاسبه شود:

کیلوگرم شیر برای پوشاندن هزینه های خوراک = (12/0 برای هر کیلو ماده خشک) × (50 (کیلو ماده خشک مصرفی در روز)/ (18 دلار برای هر شیر ) × 100 = 34 پوند شیر در روز

تحت این شرایط اگر یک گاو حداقل 34 پوند شیر در روز تولید نکند، نمی تواند هزینه های خوراک را تامین کند و این کار عاقلانه ای نیست که ان را در گله نگه دارید. بطور کلی، هزینه های خوراک بیانگر 50 تا 60 درصد از هزینه شیر تولیدی است، اما سایر هزینه ها با گاو مرتبط است. اگر ما فرض کنیم 25 درصد افزایش هزینه در تولید شیر وجود دارد، 17 پوند شیر اضافه نیاز است تا هزینه ها را بپوشاند یا به عباری 51 پوند تولید شیر کلی. در این حالت اگر تولید شیر یک گاو به زیر 50 پوند در روز برسد، جایگاه او در گله باید جابه جا شود. با استفاده از ارزش های گاو، او می تواند بر اساس تولید کلی ارزیابی شود و می تواند تصمیم گرفته شود که گاو خشک یا حذف شود.

گزینه های محاسباتی دقیق تر

دانشگاه ویسکانسین و فلوریدا محاسباتی را برای تعیین ارزش گاو و نیز سایر محاسبات ضروری بیان کرده اند. اطلاعات مورد استفاده برای هر گاو شامل شکم زایش، روزهای شیردهی، وضعیت فعلی تولید، و وضعیت تولیدمثلی فعلی است. فاکتورهای اقتصادی مورد بررسی عبارتند از متوسط قیمت گاو حذفی، هزینه جایگزینی، ارزش یک گوساله، قیمت شیر، قیمت چربی شیر، هزینه تلقیح، و قیمت خوراک برای گاو خشک یا گاو شیری. قانون کلی پشت همه این محاسبات مقایسه بین درامد حاصل از گاو و هزینه های نگهداری گاو است. یک گاو درامد تولید می کند و ارزش خود را از طریق زایش، تولید شیر، و ابستن شدن افزایش می دهد. هزینه های یک گاو شامل خوراک و تعداد تلقیح ها است.

 

برای تعیین اینکه چه زمانی مناسب است که گاو حذف شود یا در گله نگه داشته شود، ارزش خالص گاو باید با ارزش خالص تلیسه جایگزین مقایسه شود. ارزش های خالص از داده های وارد شده منشا می گیرند و با محاسبات حذف پیشنهاد شده توسط دانشگاه فلوریدا یا ویسکانسین تولید می شوند که این روش خیلی پویاتر است از اینکه فقط داده های خوراک را وارد می کند. ارزش retention-pay off  سودآوری آینده تصمیم گیری فعلی در مورد حذف کردن یا نکردن گاو را پیش بینی می کند. این مقدار با کم کردن مقدار پیش بینی شده ارزش یک تلیسه جایگزین از مقدار ارزش پیش بینی شده گاوی که جای آن را می گیرد محاسبه می شود. ارزش های پیش بینی شده مورد استفاده شامل درآمدی است که دام می تواند داشته باشد بعد از اینکه هزینه های پرورش یا نگهداری از آنها کم شده باشد. هنگامی که ارزش بازپرداخت retention-pay off مثبت باشد، به این معنی است که پیش بینی می شود که گاو در بازه زمانی فعلی بیش از جایگزین خود درامد دارد، بنابراین باید نگهداری شود وقتی مقدار منفی است، عکس این امر صادق است، بنابراین تلیسه ارزش بیشتری دارد و باید گاو را در آن زمان حذف کرد. اگر یک گاو با ارزش بازپرداخت مثبت حذف شود یا یک گاو با ارزش منفی نگهداری شود، ارزش retention-pay off به هزینه فرصت یا درآمد غیر واقعی آن تصمیمات تبدیل می شود. گاوی که خیلی زود حذف شود ارزش بازپرداخت آن برابر است با میزان درآمد از دست رفته که می توانست تولید کند اگر مدت طولانی تری نگه داشته می شد. ارزش بازپرداخت حاصل از نگهداری یک گاو که باید حذف می شد برابر است با درآمد از دست رفته از قرار دادن تلیسه با تولید بهتر به جای او. انتخاب زمان اصلی برای حذف گاو برای بهینه سازی درآمد خالص از دام حیاتی است.

گاوهایی را که نباید تلقیح کنید زودتر شناسایی کنید

گله های با مدیریت خوب گاوهایی را که در اوایل شیردهی باید به صورت اختیاری حذف کنند تشخیص می دهند. این گاوها سپس در لیست "تلقیح نکنید" قرار می گیرند تا هزینه اضافی برای تلقیح انها نکنند. گاوهایی که باید در این لیست قرار بگیرند شامل آنهایی هستند که دارای ناهنجاری در دستگاه تولیدمثل هستند، انهایی که بعد از تلقیح های متعدد ابستن نمی شوند، یا تعداد سلول های سوماتیک آنها بطور دائم زیاد است. این گاوها توانایی تولید درآمد خالص کمتری دارند. گاوهایی که به حداقل درامد گله آسیب می رسانند نباید جایی در گله داشته باشند. شناسایی اولیه این گاوها باعث صرفه جویی در هزینه می شود زیرا هزینه ای برای تلقیح این گاوها صرف نمی شود. این گاوها همچنان دوشیده می شوند تا زمانی که تولید انها به زیر مقدار تولید درآمد کاهش می یابد که هزینه خوراک و سایر هزینه ها را جبران می کند. وقتی آنها به نقطه ای رسیدند که دیگر قادر به تأمین هزینه ها نیستند، باید آنها را حذف کرد. شناسایی زودهنگام حیوانات "تلقیح نکنید" برای به حداکثر رساندن سود بسیار مهم است.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 1374

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود