اصول اولیه تغذیه اسیدهای چرب

​حدود 10 سال پیش، از یک متخصص تغذیه سوال شد: "چه مکمل چربی تغذیه می کنید؟ من تعجب کردم وقتی او گفت ...

 حدود 10 سال پیش، از یک متخصص تغذیه سوال شد: "چه مکمل چربی تغذیه می کنید؟ من تعجب کردم وقتی او گفت بعد از حدود پنج سال استفاده از مکمل چربی با اسید چرب پالمیتیک بالا(HPFA) ، آنها دیگر از این مکمل استفاده نمی کنند.

وقتی من دلیل آن را پرسیدم، او به افزایش درصد چربی شیر اما مصرف ماده خشک کمتر و وضعیت بدتر نمره بدنی اشاره کرد. بعداً به این موارد بیشتر می پردازیم، اما ابتدا اجازه دهید برخی از جنبه های اصلی تغذیه مکمل اسیدهای چرب برای گاوهای شیری را تعیین کنیم.

سیستم بدن گاو برای استفاده از اسیدهای چرب و نه تری گلیسیرید تنظیم شده است. تا زمانی که تری گلیسیریدهای تغذیه شده نقطه ذوب شکمبه ای زیادی نداشته باشند، میکروب ها تری گلیسیریدها را هیدرولیز و به اسیدهای چرب آزاد و گلیسرول تبدیل می کنند.

اگر اسیدهای چرب غیر اشباع باشند، میکروب ها سپس آنها را اشباع یا بیوهیدروژنه می کنند زیرا اسیدهای چرب اشباع نشده برای میکروب ها سمی هستند.

بیشتر اسیدهای چربی که گاوهای شیری مصرف می کنند در درجه اول پالمتیک(C16:0) ، استئاریک(C18:0) ، اولئیک(C18:1) ، لینولئیک(C18:2)  و لینولنیک(C18:3)  است.

چربی هایی که از شکمبه خارج می شوند 85% تا 90% اسیدهای چرب ازاد، 66% استئاریک، 33% پالمیتیک و 10% تا 15% فسفولیپیدهای دیواره سلول های میکروبی هستند. چربی های موجود در شیر حدودا 65% اشباع (40% پالمیتیک، استئاریک، میریستیک) و 35% غیراشباع (66% اولئیک، لینولئیک، لینولنیک) هستند. اولئیک موجود در چربی شیر از جیره شامل نمی شود بلکه در درجه اول از غده پستانی است که استئاریک را به اولئیک غیراشباع می کند.

حدود 75% از اسیدهای چرب غیر اشباع در شکمبه بیوهیدروژنه می شوند تا اسیدهای چرب اشباع تشکیل دهند. به عنوان مثال، اولئیک به استئاریک تبدیل می شود.

اسیدهای چرب غیراشباع ماده خشک مصرفی را کاهش می دهد. بهترین مثال در مورد نمک های کلسیم اسیدهای چرب است. این نمک های کلسیمی فی نفسه منجر به کاهش ماده خشک مصرفی نمی شوند، بلکه به دلیل اسیدهای چرب غیراشباع نمک کلسیمی است. این رابطه در سال 2001 در کتاب NRC گنجانیده شد.

NRC بیان کرد که هر درصد نمک های کلسیمی بالاتر از جیره شاهد 5/2% ماده خشک مصرفی را کاهش می دهد. اسیدهای چرب اصلی که در نمک های غیر کلسیمی اسیدهای چرب استفاده می شوند، پالمیتیک و استئاریک هستند. این دو اسیدهای چرب در سال 2014 در Journal of Dairy Science به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفت. آنها مشخصات زیر را برای هر یک از این اسیدهای چرب ها ذکر کردند (به قسمت انتهایی مقاله توجه کنید).

تجارت رو به رشد روغن نخل در جنوب شرقی آسیا باعث تولید اسیدهای چرب پالمیتیک شد که طی 10 سال گذشته به طور فزاینده ای به آمریکا وارد شده اند و اغلب با قیمت مطلوبی در مقایسه با ترکیبات مخلوط استئاریک و پالمیتیک وارد می شوند. این باعث ایجاد تعدادی از آزمایشات تحقیقاتی در دانشگاه شده است.

به نوبه خود، این منجر به سوالاتی در مورد مکمل چربی با پالمیتیک بالا (به طور کلی 80% پالمیتیک یا بیشتر) شده است که برخی از آنها مربوط به نظرات متخصص تغذیه است که در ابتدای این مقاله ذکر شده است. مشخص شده است که سطوح بالاتر (80%) از هر کدام از استئاریک یا پالمتیک کریستاله شدن آنها را افزایش می دهد، که می تواند قابلیت هضم آنها را کاهش دهد - اما به نظر نمی رسد که زمانیکه ترکیب این دو اسید چرب استفاده شود این موضوع اتفاق بیافتد. در ادامه چندین سوال و بخش توضیح داده می شود:

درصد چربی شیر افزایش می یابد. بیشتر مطالعات انجام شده با مکمل چربی با اسید چرب پالمیتیک بالا افزایش حدود 1/0 تا 3/0 درصدی در چربی شیر نشان دادند. اما رگرسیون از مصرف اسید پالمیتیک (دامنه 2/0 تا 2 پوند در روز) فقط همبستگی 34/0 داشت. این نشان می دهد که رگرسیون فقط بیانگر یک سوم تغییرات مشاهده شده در چربی شیر است. منبع دو سوم دیگر تغییر در چربی شیر کدام است؟

NDF و قابلیت هضم اسیدهای چرب. محدوده تاثیر اسیدهای چرب بر قابلیت هضم NDF قابل شک است و توسط سایر گروه ها تایید نشده است. سوالات در مورد ارزیابی NDF و اسیدهای چرب و روش تاثیر بر یکدیگر است و فقط حدود 50 درصد (R2 = 0.54)  تنوع با مصرف پالمیتیک و قابلیت هضم محاسبه می شود. چه چیز دیگری باعث 50 درصد بعدی می شود؟ این رگرسیون در مورد سایر اسیدهای چرب C16 و C18 چگونه خواهد بود؟

بیوهیدروژناسیون شکمبه ای اولئیک. گستردگی بیوهیدروژناسیون شکمبه ای اولئیک به استئاریک، و چه مقدار اولئیک در شکمبه نجات پیدا می کند اغلب ناشناخته است. چندین مطالعه نشان داده است که فقط حدود 15 تا 25 درصد از اسید اولئیک جیره از بیوهیدروژناسیون شکمبه ای به استئاریک نجات می یابند. اگر 20 تا 60 گرم اسید اولئیک بعد از شکمبه ای بهینه است، تغذیه 100 تا 300 گرم اولئیک مورد نیاز است تا میزان کافی بعد از شکمبه ای را فراهم کند. چگونه این کار امکان دارد؟ نمک های کلسیمی نشان داده شده است که در مقابل بیوهیدروژناسیون شکمبه ای اسیدهای چرب غیراشباع محافظت نشده اند.

مدت مطالعات و مرحله شیردهی. بسیاری از مطالعات در دوره های 21 روزه با گاوهای اوایل زایش انجام شده است. یک مطالعه تحت عنوان طولانی مدت انجام شد، اما 5 هفته زمان طولانی نیست. ولیکن، این مدت از ازمایشهای 21 روزه قبلی طولانی تر بود. مطالعه دیگری که طولانی بود 10 هفته طول کشید، اما به اندازه 15 تا 16 هفته متوالی نبود که حداقل یک سوم اول شیردهی 305 روز را بپوشاند. چرا بسیاری از مطالعات شامل تیمار چربی دیگری نیست بنابراین مطالعه به سادگی تیمار شاهد در مقابل پالمیتیک نیست؟ این مقالات می توانستند اطلاعات مقایسه ای بیشتری از مکمل های اسیدهای چرب ارائه دهند. اثرات مکمل اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک در یک مکمل در یک مطالعه در سال 2014 بررسی شد.

مکمل اسید چرب اولئیک. بررسی مطالعات انجام شده نشان داد که مکمل اولئیک با پالمیتیک نسبت به دو مکمل دیگر مصرف ماده خشک کمتری داشت. چرا؟ اطلاعات نشان داد که افزایش سطح اولئیک به جای پالمیتیک سودمندی بیشتری داشت. اما از انجا که حدود 80 درصد از اولئیک در شکمبه به استئاریک بیوهیدروژنه می شود، می تواند تفسیر شود که این سودمندی به علت اسید استئاریک بوده است نه به دلیل اولئیک. علاوه بر این، توجیه دیگر این است که کاهش سطح پالمیتیک دلیل واکنش های سودمند است. چرا این اتفاق می افتد؟

چرا مکمل با پالمیتیک بالا بطور دائم ماده خشک مصرفی را کاهش می دهد؟ یک بررسی از تیمار پالمیتیک در مقابل جیره بدون چربی در مطالعات مختلف نشان داد تاثیر منفی مکمل پالمیتیک بالا بر مصرف ماده خشک را نه مرتبه، تاثیر مثبت بر ماده خشک مصرفی 4 بار و بدون تاثیر 6 بار. همچنین دو مطالعه در دانشگاه پنسیلوانیا تاثیر منفی بر ماده خشک مصرفی را با پالمیتیک بالا نشان داد. علاوه بر این، یک مطالعه متاانالیز در 2017 نشان داد کاهش متوسط ماده خشک مصرفی را 2/1 پوند در روز برای تیمار پالمیتیک در مقابل جیره شاهد.

در کنفرانس 2019، یک سوال ایجاد شد که ایا کاهش ماده خشک مصرفی با نمک های کلسیمی اسیدهای چرب (که عموما شامل عصاره پالم بودند) ممکن است به علت سطوح لینولئیک، پالمیتوئیک یا پالمیتیک باشد؟ اگرچه مکمل چربی با پالمیتیک بالا ماده خشک مصرفی را کاهش می دهد، ممکن است کاهش ماده خشک مصرفی با نمک های کلسیمی نیز به علت میزان پالمیتیک بالا در عصاره اسیدهای چرب پالم باشد؟ یک مطالعه توسط دانشگاه میشیگان و ویرجینیای غربی یافت که پالمیتیک بالاتر ممکن است تشکیل سرامید را افزایش دهد و بر انسولین تاثیر می گذارد و این عوامل می توانند مرتبط باشند با مکانیسم های که اسید پالمتیک بالا باعث کاهش ماده خشک مصرفی می شود.

در مورد NEFA؟ زمانیکه گاوها با افزودن چربی تولید شیر را با وجود کاهش ماده خشک مصرفی حفظ می کنند، انها معمولا این کار را با بسیج نمره بدنی انجام می دهند که سطح NEFAخون را افزایش می دهد. این موضوع اتفاق افتاد گاوها باید در زمان دیگر نمره بدنی از دست داده را جبران کنند.

طبیعتTMR  و سطح چربی پایه. یک سوال پرسیده شد در سال 2019 در مورد فرمولاسیون TMR استفاده شده در بسیاری از مطالعات که چرا اغلب انها از یک جیره عمومی برای گاوهای اواسط زایش استفاده کردند؟ برای نمونه، یک جیره رایج شامل 22 درصد سیلوی ذرت، 15 درصد سیلوی یونجه، 6/4 درصد کاه گندم و 7 درصد تخم پنبه کامل. انها فقط حدود 37 درصد علوفه داشتند، و حتی با افزودن کاه گندم تا حدود 40 درصد علوفه می شد. اسیدهای چرب پایه در ان جیره با 7 درصد تخم پنبه حدود 4/3 درصد بود. چرا 7 درصد تخم پنبه استفاده شد؟

با بازگشت به نظرات متخصص تغذیه در ابتدای این مقاله، نکات خروجی چه چیزهایی است؟ در تغذیه اسیدهای چرب به گاوهای شیرده، از تغذیه اسیدهای چرب اشباع نشده پرهیز کرده یا آنها را کاهش دهید، از مقادیر زیاد (بیش از 80٪) اسیدهای چرب استئاریک یا پالمیتیک که به صورت جداگانه تغذیه می شوند خودداری کنید، و سعی کنید ترکیبی از اسیدهای چرب استئاریک و پالمیتیک باشد که توسط آزمایش های تحقیقاتی زیادی پشتیبانی می شود. این باید از نظر عدم کاهش ماده خشک مصرفی، تولید شیر و اجزای آن و حفظ شرایط بدن، مزایای بهینه برای گاو فراهم کند.

اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک

استئاریک

واقع در بافت ها میزان زیادی از انرژی گاو را تأمین می کند

در کبد جمع نمی شود و باعث کاهش ماده خشک مصرفی نمی شود

به عنوان منبع تبدیل به اولئیک استفاده می شودC18: 1) ) - 90٪ چربی شیر را ایجاد می کند

تمایل به افزایش درصد چربی شیر دارد اما اسیدهای چرب با زنجیره کوتاهتر را کاهش نمی دهد

به تولید شیر و احتمالاً تولید پروتئین شیر نیز کمک می کند

پالمیتیک

بسیار کم جذب بافت های چربی می شود

می تواند در کبد جمع شده و تولید گلوکز - تولید شیر را مختل کند

می تواند برای تولید انرژی در گاو اکسید شود، اما تجمع در کبد و اکسیداسیون می تواند باعث کاهش ماده خشک مصرفی از طریق سرامید شود

به افزایش درصد چربی شیر کمک می کند اما این امر تا حدی با کاهش اسیدهای چرب کوتاه زنجیر جبران می شود

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 945

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود