تشخیص درماتیت دیجیتال با کامپیوتر

درماتیت دیجیتال با لنگش شدید، ناباروری و کاهش تولید شیر در ارتباط است.

درماتیت دیجیتال با لنگش شدید، ناباروری و کاهش تولید شیر در ارتباط است. تشخیص به موقع درماتیت دیجیتال باعث بهبود درمان و سلامت می شود، با این حال، تشخیص درماتیت دیجیتال در مزارع تجاری گاوهای شیری بسیار چالش برانگیز است. مدل های بررسی رایانه ای می توانند به تسهیل تشخیص زود هنگام درماتیت دیجیتال در مزارع گاوهای شیری کمک کنند. هدف از این مطالعه توسعه و پیاده سازی یک ابزار بررسی رایانه ای جدید برای شناسایی ضایعات درماتیت دیجیتال در یک مزرعه صنعتی گاوهای شیری بود. با استفاده از یک پایگاه داده بیش از 3500 عکس ضایعه درماتیت دیجیتال، یک مدل با استفاده از طراحی YOLOv2 برای شناسایی درماتیت دیجیتال آموزش داده شد. مدل بررسی رایانه ایYOLOv2  درماتیت دیجیتال را با دقت 71% تشخیص داد، و توسط روشCohen’s kappa  در مقایسه با تشخیص انسان ارزش متوسط دریافت کرد. پیاده سازی ابزار بررسی رایانه ای برای تشخیص درماتیت دیجیتال فرصتی برای شناسایی گاوها برای درمان درماتیت دیجیتال فراهم می کند، که دارای پتانسیل کاهش شیوع درماتیت دیجیتال و بهبود رفاه حیوانات در گاوداری های تجاری شیری است.

بطور کلی، مدل YOLOv2 برای تشخیص درماتیت دیجیتال که در این مطالعه ارائه شده است، قادر به شناسایی و طبقه بندی ضایعات درماتیت دیجیتال در گاوداری شیری تجاری با درجه نسبتاً کافی صحت بود. اگرچه اجرای مدل YOLOv2  برای تشخیص درماتیت دیجیتال یک گام به جلو برای استفاده از بررسی رایانه ای در گاوداری صنعتی است، اما این موضوع خیلی بنیادی است و باید روی ان کار شود. بهینه سازی تشخیص درماتیت دیجیتال برای درمان، حتی فراتر از بیماری های سم، می تواند رفاه حیوانات را با سرعتی که قبلاً غیرقابل دستیابی بود، بهبود بخشد.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 127

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود