استفاده از ناتامایسین و لاکتوباسیلوس بوخنری بر فرایند تخمیر و پایداری هوازی سیلوی ذرت

مطالعه حاضر تلاش می کند تا کاهش تلفات تخمیری و بهبود پایداری هوازی سیلوی ذرت به همراه ...

 مطالعه حاضر تلاش می کند تا کاهش تلفات تخمیری و بهبود پایداری هوازی سیلوی ذرت به همراه باکتری لاکتوباسیلوس بوخنری، ترکیب ضدقارچ ناتامایسین و ترکیب لاکتوباسیلوس بوخنری و ناتامایسین را بررسی کند. مطالعه کاملا تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار بود. تیمارها به صورت زیر بودند: کنترل (علوفه بدون افزودنی)، NA - علوفه با دوز پایین ناتامایسین (8 گرم در تن)، LB - علوفه حاوی دوز پایین لاکتوباسیلوس بوخنری (5 × 104 cfu/g) ، وNLB علوفه به همراه ناتامایسین (8 گرم در تن) و لاکتوباسیلوس بوخنری (5 × 104 cfu/g). تلفات ماده خشک و گاز، تولید شیرابه، ترکیب شیمیایی، تعداد قارچ و پایداری هوازی برای تمام تیمارها محاسبه شد. در طول تخمیر، تیمارNLB اسید پروپیونیک و لاکتیک بیشتری تولید کرد و باعث کاهش تلفات ماده خشک و گاز نسبت به سایر تیمارها شد. اثر مثبتNLB بر جلوگیری از رشد قارچ ها باعث بهبود پایداری هوازی سیلوی ذرت شد. بنابراین، ترکیب دوز پایین ناتامایسین و باکتری های هترولاکتیک لاکتوباسیلوس بوخنری تلفات تخمیری را کاهش می دهد و پایداری هوازی سیلوی ذرت را بعد از مواجهه با هوا بهبود می بخشد.

ترکیب دوز پایین ناتامایسین و لاکتوباسیلوس بوخنری منجر به اثرات مثبت بر تخمیر سیلوی ذرت با کاهش تعداد قارچ، کاهش تلفات و بهبود پایداری هوازی می شود.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 38

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود