کروم انتقال انرژی را تشویق می کند

کروم یک ماده معدنی نسبتاً جدید برای گاوهای شیری است. الزامات فعلیNRC 2001 ​رهنمودهایی را برای سطح مناسب کروم مکمل در ...

کروم یک ماده معدنی نسبتاً جدید برای گاوهای شیری است. الزامات فعلیNRC 2001 رهنمودهایی را برای سطح مناسب کروم مکمل در جیره های گاوهای شیری ذکر نکرده است. ما می دانیم که کروم با ایجاد ثبات در گیرنده های انسولین که به گلوکز اجازه ورود به سلول های گاو را می دهد، در متابولیسم کربوهیدرات نقش مهمی دارد. اگر گیرنده های انسولین به درستی کار نکنند، ممکن است شرایطی به نام مقاومت به انسولین ایجاد شود.

گاوهای دوره انتقال (21 روز قبل از زایش تا 21 روز پس از زایش) و گاوهای پرتولید به دلیل تعادل منفی انرژی و تلاش برای مدیریت سطح گلوکز در خون، به راحتی مقاومت به انسولین را تجربه می کنند. گلوکز در جیره حاصل از نشاسته، قند و منابع فیبری در طی تخمیر شکمبه ای به اسیدهای چرب فرار تبدیل می شود. علاوه بر این، اسید پروپیونیک توسط کبد به گلوکز تبدیل می شود.

مکمل کروم می تواند مقاومت به انسولین را در گاوهایی که تعادل منفی انرژی دارند کاهش دهد و خطر کتوز را کاهش دهد. دامداران و متخصصان تغذیه مکمل كروم را برای این اهداف توصیه می كنند. سطح معمول کروم جیره در جدول 1 ذکر شده است. در این مقاله، ما به فرم عملکرد کروم، هزینه های کروم، نسبت سود به هزینه هنگام تغذیه کروم و توصیه های هنگام تغذیه کروم خواهیم پرداخت.

 

فواید آن بسیار است

هنگامی که ما در مورد گاوهای دوره انتقال بحث می کنیم، مکالمه اغلب با افزایش مصرف ماده خشک شروع می شود، زیرا کلید افزایش مصرف مواد مغذی، حمایت از تولید شیر بیشتر و کاهش اختلالات متابولیکی است. محققان با تغذیه کروم گزارش می کنند که مصرف ماده خشک بیشتر در گاوهای اوایل شیردهی با 2 کیلوگرم بیشتر تولید شیر در هر کیلوگرم ماده خشک بیشتر اتفاق می افتد. مصرف بیشتر ماده خشک همچنین می تواند خطر کتوز را کاهش دهد.

برای همه گاوها، گلوکز برای تولید لاکتوز شیر مورد نیاز است زیرا شیر حاوی 4.7 تا 5٪ لاکتوز است. یک گاو که 40 کیلوگرم شیر در روز تولید می کند به 2 کیلوگرم لاکتوز از پیش ماده گلوکز نیاز دارد. لاکتوز تولید شده در پستان گاو، تولید شیر را تعیین می کند. در جدول 2 خلاصه ای از مطالعات منتشر شده در مورد مقایسه پاسخ های تولید شیر و سطوح مختلف مکمل کروم (مطالعات با مکمل 6 تا 10 میلی گرم در هر گاو در روز) ارائه شده است.

 

جدا از در دسترس بودن مواد مغذی برای تولید شیر، مکمل کروم می تواند برای تولیدمثل و سلامت کلی مفید باشد. تخمدان از گلوکز به عنوان منبع انرژی استفاده می کند. مطالعه ای که توسط دانشکده دامپزشکی دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد، گزارش کرده است که در نرخ ابستنی، کاهش متریت تحت بالینی، روزهای کمتر برای اولین تلقیح و تخمک های اضافی زنده در گاوها با 6 میلی گرم کروم مکمل، بهبود یافته است.

بعلاوه، در دسترس بودن گلوکز برای سیستم ایمنی بدن که از گلوکز به عنوان منبع انرژی استفاده می کند نیز مفید است. تحقیقات دانشگاه کرنل نشان می دهد که مکمل کروم پاسخ های ایمنی را در اوایل شیردهی به چالش های باکتریایی در رحم افزایش می دهد. محققان گاو گوشتی گزارش کردند که مکمل کروم (400 تا 1000 قسمت در میلیارد) با کاهش سطح کورتیزول خون، اثرات تنش را در گاوهای تازه وارد به بهاربند کاهش می دهد. تنش و عملکرد ایمنی بالاتر، انرژی و نیاز به گلوکز را افزایش می دهد.

کتوز ناشی از کمبود گلوکز خون است که منجر به بسیج چربی بدن می شود. اگر گیرنده های انسولین به درستی کار نکنند، شرایط مقاومت به انسولین می تواند گاو را تحت تأثیر قرار دهد. محققان گزارش کردند مقاومت به انسولین در گاوهای انتظار زایش، اوایل شیردهی و اواسط شیردهی بیشتر از گاوهای اواخر شیردهی و اوایل خشکی اتفاق می افتد. افزایش مصرف ماده خشک باعث بهبود این وضعیت می شود.

سرانجام، گلوکز می تواند تحت تنش گرمایی مهم باشد بر اساس نتایج تحقیقات ایالت آیووا که تأثیر موننسین و تولید پروپیونات را بررسی می کردند. هشت مطالعه پاسخ شیر را در گاوهای مصرف کننده کروم (دامنه 1 تا 5 کیلو شیر بیشتر با متوسط 25/2 کیلو) نشان دادند. همچنین مصرف ماده خشک بیشتر (315/0 تا 74/2 کیلوگرم با میانگین 44/1 کیلوگرم) در مقایسه با گاوهای بدون مکمل یا کنترل داشتند. گاوها مکمل کروم را روزانه 3.6 تا 10.8 میلی گرم با میانگین 6.5 میلی گرم دریافت کردند.

خلاصه ای از داده ها گزارش داد که پاسخ به مکمل کروم افزایش تولید شیر به میزان 665/1 کیلو در روز از صفر تا 30 روزگی، 56/2 کیلو در روز از 31 تا 100 روزگی و 66/1 کیلو در روز در بیشتر از 100 روز شیردهی در مقایسه با گروه شاهد بود.

 

نسبت سود به هزینه

سرمایه گذاری در کروم بسته به بازار از 3 تا 9 سنت در هر گاو در روز متفاوت است. برای مشخص شدن هزینه های کروم با تأمین کننده محلی خود مشورت کنید.

بر اساس مفروضات زیر، نسبت سود به هزینه از 15 به 1 تا 3 به 1 است. تنها با تمرکز بر تولید 2 کیلوگرم شیر بیشتر با قیمت 18 سنت در هر پوند، سود (79 سنت درآمد شیر اضافه شده) با خرید کروم 5 سنت منجر به نسبت 15 به 1 می شود. با احتساب هزینه های خوراک اضافه شده 1 کیلوگرم با 11 سنت در هر پوند، هزینه خوراک اضافه شده 24 سنت و برای کروم 5 سنت است. در کل 29 سنت یا نسبت سود به هزینه 3 به 1 است. این محاسبات را بر اساس هزینه های خود تنظیم کنید. اگرچه مزایای کاهش خطر کتوز، بهبود باروری و خطرات تنش کمتر در این نسبت ها در نظر گرفته نشده است، اما ارزش اضافی دارند.

سطح کروم مکمل در ایالات متحده توسط سازمان غذا و دارو کنترل می شود. تنها منبع تأیید شده برای گاوهای شیری در ایالات متحده منبع آلی، کروم پروپیونات است که به میزان 500 ppb  یا 5 تا 8 میلی گرم بسته به ماده خشک مصرفی اجازه مصرف می دهد.

همانطور که در بالا ذکر شد، هزینه فعلی آن از 3 تا 9 سنت در هر گاو در روز برای گاوهای شیرده با سطح گنجاندن کمتر و هزینه های گاوهای خشک به دلیل مصرف ماده خشک کمتر است. میزان تغذیه توصیه شده برای گاوهای انتظار زایش، گاوهای تازه زا و گاوهای اوایل شیردهی 500 ppb است.

همانطور که از بسیاری از تحقیقات تحقیقاتی و تجارب مزرعه آموخته ایم، سلامت گاوها در دوره انتقال برای شیردهی بسیار مهم است. در این زمان مکمل کروم را در نظر بگیرید تا توانایی گاوها را برای استفاده از مواد مغذی مصرفی افزایش دهد.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 445

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود