ارزش اقتصادی اطلاعات حاصل از یک سیستم هشدار در مورد عدم تعادل فیزیولوژیکی در گاوهای تازه

عدم تعادل فیزیولوژیکی یک وضعیت فیزیولوژیکی غیرطبیعی به طور مستقیم مشاهده نمی شود اما فرض می شود که ...

عدم تعادل فیزیولوژیکی یک وضعیت فیزیولوژیکی غیرطبیعی به طور مستقیم مشاهده نمی شود اما فرض می شود که در ابتدای شیردهی مقدم بر بیماری های بالینی و تحت بالینی است. سیستم های هشدار برای تشخیص عدم تعادل فیزیولوژیکی در گاو با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز[1] در شیر ایجاد شده است. هدف از این مطالعه برآورد ارزش اطلاعات ارائه شده از این سیستم با دقت های مختلف شاخص های دقت، شیوع گله و قیمت ها بود. یک الگوی تصمیم درختی برای مدل سازی احتمال تشخیص و هزینه های مربوط به نتیجه آزمایش، مداخله و وقوع بیماری ایجاد شد. ما فرض کردیم که اثر منفی عدم تعادل فیزیولوژیکی ایجاد کتوز تحت بالینی است و با درنچ کردن گاوها با پروپیلن گلیکول به مدت 5 روز از این اثر منفی جلوگیری شد. ما تأثیر اقتصادی کتوز تحت بالینی را از طریق عدم تعادل فیزیولوژیکی 194 دلار در هر مورد در نظر گرفتیم. نتایج نشان داد که اگرچه سیستم هشدار از دقت بالایی برخوردار بود (حساسیت و ویژگی 99 درصد بود) و شیوع عدم تعادل فیزیولوژیکی 30% بود، ارزش اطلاعات ارائه شده توسط سیستم 19 دلار در هر سال برای هر گاو است. در صورت شیوع 5% یا 50%، ارزش اطلاعات به ترتیب 3 و 13 دلار است. این برآوردها برای ارزش مقدار هزینه های سرمایه و هزینه های عملیاتی سیستم هشدار را پوشش نمی دهد. این مطالعه علاوه بر این به وضوح نشان داد که برای برآورد درست ارزش اطلاعات، مهم است که در نظر بگیریم که درنچ کردن همه گاوها و درنچ نکردن هیچ یک از گاوها دو گزینه جایگزین مربوطه در غیاب سیستم هشدار هستند. در نتیجه، الگوی تصمیم درختی و انالیز حساسیت ارائه شده در این مطالعه نشان می دهد که نتایج نهایی اقتصادی در شیوع عدم تعادل فیزیولوژیکی بسیار متغیر و در شیوع متوسط بالاترین است. سایر فاکتورهای مرتبط هزینه های مرتبط با درنچ کردن و هزینه های مربوط به درمان مثبت کاذب و عدم درمان منفی کاذب است.

یک الگوی تصمیم گیری درختی برای مطالعه ارزش اقتصادی سیستم هشدار برای عدم تعادل فیزیولوژیکی ساخته و تحلیل شد. با در نظر گرفتن هزینه های سرمایه ای 10 دلار در سال برای هر گاو برای سیستم هشدار، شیوع کتوز تحت حاد باید در محدوده مورد مطالعه در حدود 0.3-0.5 باشد و عملکرد آزمون باید بسیار خوب باشد. با توجه به این مفروضات می توان به یک تولید کننده توصیه کرد که در این فناوری سرمایه گذاری کند. برای شیوع کم بیماری، گزینه درنچ نکردن تمام گاوها به طور معمول بهتر از یک سیستم با عملکرد کم (ویژگی و حساسیت کمتر از 99 درصد) است. در صورت شیوع بالاتر بیماری، درنچ کردن همه گاوها بهتر از تست کردن انها است. عملکرد آزمون یکی از عناصر مهم برآورد اقتصادی است. ارزش یک آزمون با عملکرد خوب (ویژگی و حساسیت 99 درصد) 15 دلار بالاتر از یک آزمون با عملکرد پایین (ویژگی و حساسیت 80 درصد) است. برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد سرمایه گذاری در سیستم هشدار، می توان پنج نیاز را بر اساس این مطالعه تعریف کرد: 1) کاربرد عملی روش توسعه یافته در این مطالعه، 2) دانش در مورد شیوع عدم تعادل فیزیولوژیکی و اختلالات مرتبط، 3) هزینه های سیستم، 4) عملکرد سیستم و 5) هزینه های درنچ کردن گاو در عدم تعادل فیزیولوژیکی.

 

گروه علمی شرکت اگرین تک[1]Fourier transform mid-infrared spectroscopy

  • تعداد بازدید: 42

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود