تغذیه گوساله ها برای رشد حتی در زمستان

زمستان به نظر می رسد که خیلی سریع رسیده است! با تغییر فصول، وقت آن است كه به تغییراتی كه در مزرعه اتفاق می افتد و ...

زمستان به نظر می رسد که خیلی سریع رسیده است! با تغییر فصول، وقت آن است كه به تغییراتی كه در مزرعه اتفاق می افتد و آنچه كه باید انجام دهیم برای آماده شدن برای هوای پیش رو فكر كنیم. در حالی که می دانیم ممکن است بهترین اقدامات در حال انجام باشد، اما گاهی اوقات در برنامه عادی خود گیر می کنیم و آن تغییرات مهم را ایجاد نمی کنیم. به عنوان مثال، مهم است که از منطقه اسایش دمایی گوساله ها آگاهی داشته باشیم و اینکه برای جلوگیری از تنش سرمایی و حفظ رشد آینده گوساله ها در هوای سرد چه کاری می توانیم انجام دهیم. منطقه اسایش دمایی گوساله ها بین 15 تا 25 درجه است، که به این معنی است که گرمای تولید شده در بدن گوساله مساوی با گرمایی است که از دست می دهد. محدودیت دمایی پایین (کمتر از 15 درجه) تحت تاثیر باد، رطوبت، پوشش بدن (خشک در مقابل مرطوب)، تابش افتاب، بستر، نشخوار، سن و اندازه بدن قرار می گیرد. در دمای کمتر از 15 درجه گوساله ها به انرژی بیشتری برای حفظ دمای بدن نیاز دارند که انها از ذخایر محدود بدن خود جهت تامین احتیاجات نگهداری استفاده می کنند. گوساله ها نیاز به انرژی و پروتئین بالاتر جهت تامین احتیاجات نگهداری و رشد دارند. نگهداری شامل عملکردهای پایه ای تنظیم دما در شرایط سرد و گرم، واکنش های ایمنی، و واکنش های تنش است. یک قانون کلی برای نیازهای انرژی به این صورت است که به ازاء هر درجه کاهش دما کمتر از 10 درجه، یک درصد به نیاز انرژی افزوده می شود. در نتیجه، همانطور که دما کاهش می یابد نیاز است که میزان انرژی کافی برای دام تامین کنید تا احتیاجات نگهداری را تامین کند، و سپس بتواند به رشد ادامه دهد.

در تابستان گذشته 20 مزرعه در ایلی نویز بررسی شد و تمام جنبه های مزرعه مورد نظارت قرار گرفت. ما در مورد هوای سرد در این بازدید بررسی انجام ندادیم اما در پرسش نامه سوال کردیم که ایا مزارع میزان شیر یا شیر خشکی را که در زمستان تغذیه می کنند افزایش می دهند. در شکل زیر، شما می توانید نتایج این پرسش نامه را ببینید. 15 عدد از 20 مزرعه گفتند که مصرف شیر را در زمستان تغییر نمی دهند.

 

همچنین پرسیدیم که انها چه مقدار شیر یا شیر خشک به گوساله تغذیه می کنند. نتایج در شکل زیر مشاهده می شود. برای ساده کردن شکل، فقط کمترین میزان هر مزرعه که گفته شد را اوردیم. سه مزرعه بودند که با 4 لیتر شیر شروع می کردند سپس ان را افزایش می دادند به 6 یا 8 لیتر وقتی که گوساله بزرگتر می شد، اما انها در شکل در ستون 4 لیتر شیر قرار گرفتند.

 

12 عدد از این گله ها 4 لیتر خوراک مایع در روز تغذیه می کردند، و اکثر این مزارع ان را در زمستان افزایش نمی دادند. همانطور که دما در این مزارع کاهش می یابد نیاز نگهداری گوساله ها افزایش می یابد. جدول زیر میزان شیر مصرفی یا شیر خشک (20 درصد چربی و پروتئین) مورد نیاز برای تامین نیازهای نگهداری گوساله ها با اندازه های متفاوت را نشان می دهد زمانیکه دما به کمتر از حد پایینی کاهش می یابد. برای گله هایی که فقط 4 لیتر شیر در روز تغذیه می کنند، سلول های سبز نشان می دهد که میزان مصرف شیر نیازهای نگهداری را برای ان گوساله در ان دما تامین می کند. اگر سلول ها قرمز شده باشند، نشان می دهد که گله هایی که فقط روزی 4 لیتر شیر می دهند نمی توانند نیازهای نگهداری را تامین کنند.

 

به یاد داشته باشید، این جدول فقط میزان مصرف شیر که مورد نیاز است برای تامین احتیاجات نگهداری را نشان می دهد و میزان انرژی لازم برای تامین احتیاجات رشد دام را مشخص نمی کند.

چندین روش مدیریتی مرتبط با تغذیه و جایگاه وجود دارد که می تواند اثرات تنش سرمایی را بر گوساله ها حداقل کند. از دیدگاه تغذیه ای، احتیاجات نگهداری گوساله ها افزایش می یابد همانطور که دما به زیر منطقه اسایش دمایی کاهش می یابد، بنابراین مهم است که انرژی بیشتری برای گوساله فراهم کنید زمانیکه هوا سرد می شود. سه روش اصلی تغذیه ای وجود دارد که می تواند در مزارع استفاده شود برای تضمین اینکه گوساله ها انرژی کافی برای نگهداری و همچنین رشد در هوای سرد به دست می اورند. اولین روش تغذیه میزان بیشتری از شیر و یا شیر خشک است. این روش شاید نیاز به تغذیه در وعده های بیشتر داشته باشد تا بتوانید میزان زیادتر تغذیه کنید. اگرچه این روش نیرو و زمان اضافی برای مدیریت گوساله ها احتیاج دارد، اما می تواند میزان انرژی مورد نیاز دام برای رشد را تامین کند. گزینه دیگر تغییر شیر خشک مصرفی به انواع با انرژی بالاتر است. بسیاری از شرکت ها ترکیبات شیر خشک برای زمستان دارند یا افزودنی هایی که می توانید به شیر خشک اضافه کنید و می تواند یک گزینه مناسب برای گوساله های جوان در زمستان باشد. این گوساله های جوان ممکن است که فقط شیر خشک مصرف کنند و منبع دیگری از انرژی نداشته باشند. علاوه بر این، گوساله های جوان تر نسبت به گوساله های مسن تر مصرف کمتری دارند بنابراین روش تغذیه با شیر خشک پرانرژی تر در عوض تغذیه حجم بیشتر از شیر خشک می تواند روش مدیریتی اسانی به منظور تامین احتیاجات نگهداری انها باشد. گزینه سوم، افزایش مصرف استارتر است. در حالیکه این روش برای گوساله های خیلی جوان کارایی ندارد، نشان داده شده است که گوساله هایی که تحت تنش سرمایی هستند استارتر بیشتری می خورند زیرا احتیاجات نگهدرای انها افزایش می یابد. اگر شما تلاش می کنید تا مصرف استارتر را افزایش دهید، مهم است که تضمین کنید که گوساله ها به اب کافی دسترسی داشته باشند. در هوای سردتر این یک چالش است، اما دادن اب گرم (17 تا 27 درجه) دو تا سه وعده در روز می تواند به افزایش مصرف استارتر در گوساله های مسن تر و تشویق انها به مصرف بیشتر استارتر حتی بیشتر از احتیاجات نگهداری کمک کند.

علاوه بر مدیریت تغذیه ای گوساله های جوان، مدیریت مناسب جایگاه در هوای سرد خیلی مهم است. باد، رطوبت، پوشش بدن (خشک یا مرطوب)، تابش افتاب، و بستر همگی بر منطقه اسایش دمایی گوساله تاثیر می گذارند. اگر گله ها تاثیر این عوامل را حداقل کنند، انها قادر هستند تا نیازهای نگهداری را حداقل کنند بنابراین گوساله ها می توانند مستقیما انرژی را به سمت رشد هدایت کنند. بستر برای گوساله ها خیلی مهم است زیرا انها برای بیشتر از 18 ساعت در روز می خوابند. بستر باید عمیق، خشک و تمیز باشد. کاه برای گوساله ها بستری مناسب است. این به انها اجازه می دهد تا در بستر فرو بروند و یک پاکت هوایی پایدار بدون گرد و خاک دور خود ایجاد کنند. اگر بستر به اندازه کافی عمیق باشد، پاهای گوساله نباید دیده شوند زمانیکه انها خوابیده اند. علاوه بر این و برای جلوگیری از مشکلات تنفسی، بستر باید عاری از خاک، قارچ، و عوامل بیماری زا باشد. بستر باید خشک باشد. بستر خیس منجر به افزایش 60 درصدی در دفع حرارت نسبت به بستر خشک می شود. پتوهای خشک و تمیز می تواند به عایق سازی بدن گوساله های کمتر از 3 هفته کمک کند. نهایتا، تهویه باید هوای الوده را به خارج هدایت کند و هوای تازه را بدون ایجاد گرد و خاک در جایگاه منتشر کند. هچ ها باید اجازه حرکت هوا و استفاده از گرمای افتاب را داشته باشند زمانیکه از وزش باد و ایجاد گرد و خاک جلوگیری می کنند.

بطور کلی، دو موضوع اصلی است که باید بررسی شود زمانیکه از تنش سرمایی در گوساله های شیری جلوگیری می کنید: 1- مطمئن شوید که گوساله ها تغذیه کافی برای تامین احتیاجات نگهداری و رشد دارند و 2- مطمئن شوید که شرایط جایگاه باعث افزایش احتیاجات نگهداری از طریق گرد و غبار و بستر خیس نمی شود. از مزارعی که در تابستان گذشته مورد بررسی قرار گرفتند، فقط یک چهارم از انها میزان شیر مصرفی گوساله ها را در زمستان افزایش دادند. اگر بیشتر گله ها تمایل به افزایش مصرف شیر داشتند می توانست منجر به افزایش رشد گوساله ها در زمستان و افزایش عملکرد گله در اینده شود. محققان زیادی نشان داده اند که به ازائ هر پوند افزایش متوسط افزایش وزن روزانه در دوره قبل از شیرگیری، افزایشی حدود 1550 پوند در اولین شیردهی رخ می دهد. سلامت و رشد گوساله های خود را با گرم نگه داشتن حفظ کنید.

گروه علمی شرکت اگرین تک

  • تعداد بازدید: 528

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود