یک مطالعه بزرگ در مورد اثر سن زایش، شکم مادر، و ماه تولد و زایش بر تولید شیر تلیسه های هلشتاین

تولید شیر در اولین شیردهی یک صفت اقتصادی مهم است. سن زایش به عنوان یک عامل مهم در تخمین تولید شیر بعدی استفاده می شود.

تولید شیر در اولین شیردهی یک صفت اقتصادی مهم است. سن زایش به عنوان یک عامل مهم در تخمین تولید شیر بعدی استفاده می شود. علاوه بر این، ماه تولد و ماه زایش نیز نشان داده شده است که بر تولید شیر تاثیر می گذارند اما نتایج متفاوت بوده است. نهایتا، شکم بالاتر مادر به عملکرد پایین تر گوساله ها مرتبط است. هدف این مطالعه بررسی اثرات بیان شده در بالا در یک تحقیق بزرگ و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر تولید شیر تلیسه ها است. اطلاعات 3810678 تلیسه هلشتاین متولد شده در بلژیک و هلند بین سال های 2000 تا 2015 جمع اوری شد و شامل تاریخ تولد، تاریخ زایش، و تولید شیر اولین شیردهی بود. علاوه بر این، اطلاعات گله، پدر، و مادر تهیه شد. مدل رگرسیون خطی ساخته شد با سال و پدر به عنوان اثرات تصادفی و تولید شیر تصحیح شده 305 روز در اولین شیردهی به عنوان متغیر تولیدی. ماه تولد، ماه زایش، شکم مادر، و سن اولین زایش به عنوان اثرات ثابت در مدل قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سن اولین زایش تا 33 ماهگی مهمترین عامل افزایش تولید شیر تصحیح شده است (R2 = 0.047). ماه زایش اهمیت بیشتری از ماه تولد داشت(R2 = 0.010 vs. R2 = 0.002, respectively)، با بیشترین تولید شیر در تلیسه های زایش کرده در ماه های اکتبر تا دسامبر، و کمترین در تلیسه های زایش کرده در ماه های ژوئن و جولای. ماه تولد تاثیر اندکی بر تولید شیر اولین شیردهی داشت (R2 = 0.002)، که احتمالا به علت روش های پرورش گوساله در اوایل تولد این اثر از بین رفته است. نهایتا، شکم مادر مساوی و بزرگتر از 3 با کاهش تولید شیر تصحیح شده گوساله ها مرتبط بود (R2 = 0.002). بطور کلی، نتایج نشان داد که سن اولین زایش یک فاکتور مهم تاثیرگذار بر تولید شیر اولین شیردهی است علاوه بر این، الگوی فصلی در تولید شیر مشاهده شد، که باید برای تعیین موارد موثر در ان بیشتر بررسی شود.

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که سن اولین زایش یک عامل موثر در تولید شیر اولین شیردهی است. علاوه بر این، فصل زایش هم نسبت به فصل تولد تاثیر بزرگی بر عملکرد اولین شیردهی داشت، که بیشترین رکورد تولید شیر در تلیسه هایی بود که در پاییز زایش کردند. تاثیر اندکی از ماه تولد بر تولید شیر بود، که احتمالا به علت تفاوت های پرورش اولیه گوساله ها در گله های مختلف است. نهایتا، مادرهای شکم سه به بالا تاثیر منفی بر عملکرد گوساله های خود داشتند.

 

 

گروه علمی شرکت اگرین تک

 

  • تعداد بازدید: 74

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود