آگرین گارد

جزئیات کالا
نام کالا : آگرین گارد

آگرین گارد

پروبیوتیک جهت مصرف در گوساله و نشخوارکنندگان

مکانیسم عمل :

باکتری های موجود در آگرین گارد با باکتری های مضر دستگاه گوارش برای استفاده از منابع غذایی و استقرار در مخاط روده رقابت کرده و با تولید انواع متابولیت ها از رشد و تکثیر میکروارگانیسم های بیماری زا ممانعت میکند. این محصول موجب اصلاح جمعیت باکتریایی، تحریک سیستم ایمنی و عبور سریع باکتری های بیماری زا از دستگاه گوارش می شوند.

همچنین این باکتری ها با بهبود رشد باکتری های شکمبه باعث افزایش تولید اسیدهای چرب فرار و کاهش تولید متان در شکمبه و نهایتا بهبود کارایی دام می شوند.

همچنین این باکتری ها با تولید آنزیم در روده باعث افزایش هضم مواد عبوری از شکمبه در روده گردیده و باعث افزایش قابلیت کلی هضم مواد خوراکی می شوند. از سوی دیگر این میکروارگانیسم ها با جلوگیری از رشد بسیاری از عوامل بیماری زا باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی، کاهش تنش، و در نهایت منجر به افزایش اشتها، وزن بدن و نیز بهبود ضریب تبدیل غذایی می شود.

دستگاه گوارش همه حیوانات در زمان تولد عاری از هرگونه باکتری است ولی بلافاصله میکروارگانیسم های مختلف در اثر مصرف خوراک و تماس با محیط در آن مستقر می شوند و هر عاملی که در ابتدا وارد این دستگاه شود فرصت استقرار بیشتری دارد. از سوی دیگر، از شیر گرفتن گوساله ها تنش تغذیه ایی و روانی شدیدی را به گوساله ها وارد می کند. بنابراین استفاده از آگرین گارد در گوساله ها با جلوگیری از استقرار باکتری های مضر در روده، افزایش هضم مواد مغذی، کمک به استقرار جمعیت میکروبی و توسعه شکمبه و کاهش تنش شیرگیری می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد گوساله ها داشته باشد.

خواص آگرین گارد:

ترکیبات موجود درآگرین گارد اثرات یکدیگر را تقویت نموده و از طریق های زیر موجب افزایش عملکرد می‌گردند:

 • بهبود قابلیت هضم مواد مغذی از طریق تولید آنزیم های ضروری در روده کوچک
 • تثبیت فلور روده از طریق تحریک لاکتوباسیل‌های با منشا داخلی
 • توقیف رشد باکتری‌های بیماری‌زا در روده
 • افزایش جذب مواد مغذی
 • افزایش سلامت شکمبه
 • افزایش توسعه شکمبه
 • کاهش اثرات تنش های مختلف مانند واکسیناسیون و شاخ سوزی
 • کاهش اثرات مضر تنش گرمایی
 • پیشگیری و کنترل اسهال
 • تقویت سییتم ایمنی
 • افزایش اشتها و بهبود عملکرد رشد
 • کاهش دوره شیرخوارگی

برای دریافت کاتالوگ کلیک کنید: agringard.pdf