مه میلک ام پی

پروتئین موجود در مه میلک ام پی تماماً از پروتئین های شیر (آب پنیر و شیر خشک اسکیم) بوده که قابلیت هضم بالایی در تغذیه گوساله های جوان دارند.

نمایش محصول