تبدیل سویای خام با سویای رست شده و تاثیر آن بر روی افزایش تولید شیر

​ سویا منبع اصلی تامین کننده پروتئین جهت تغذیه دام می باشد، همچنین این منبع پروتئینی قابلیت تجزیه پذیری بالایی نیز دارد

 

 

سویا منبع اصلی تامین کننده پروتئین جهت تغذیه دام می باشد، همچنین این منبع پروتئینی قابلیت تجزیه پذیری بالایی نیز دارد و حاوی حدودا 60% تا 65% پروتئین خام می باشد.

امروزه استفاده از یک منبع پروتئین گیاهی در جیره دام یکی از موارد مهم دوره پرورش می باشد.

جایگزینی مواد غذایی با پروتئین بالا در جیره نشخوارکنندگان موجب افزایش RUP و همچنین افزایش متابولیسم اسید آمینه می شود.

مطالعات نشان دادند که جایگزین کردن سویای رست شده ROS با سویای خام RAW موجب افزایش تولید شیر و RUP در دام شیری می گردد.

رست کردن دانه سویا موجب می شود که اسید آمینه آن به صورت غیر قابل تجزیه در شکمبه تبدیل شود که می تواند تولید شیر دام را تحریک کند، که این عملکرد بستگی به زمان فرآوری و دمای فرآوری نیز دارد.

حرارت دادن بیش از حد دانه سویا نیز می تواند هضم پروتئین را کاهش دهد و در دسترس بودن برخی از اسیدآمینه ها را در روده کوچک تحت تاثیر قرار دهد.

به همین دلیل این موضوع بسیار مهم می باشد که در هنگام فرآوری دانه سویا میزان تجزیه پذیری پروتئین آن مدنظر قرار گیرد.

هدف مطالعه حاضر این موضوع می باشد که جایگزین کردن سویای رست شده به جای سویای خام در سطوح مختلف می تواند عملکرد شیرواری دام را تحت تاثیر خود قرار دهد.

جهت انجام این آزمایش دو گروه جداگانه طراحی شده بودند یک گروه سویای خام و گروه دیگر جایگزین کردن آن با سویای رست شده.

نتایج آزمایشات نشان دادند که سویای رست شده توانست تولید شیر را 1/1 کیلوگرم در روز بدون کاهش چربی و یا پروتئین شیر افزایش دهد.

در کل نتایج ما نشان دادند که حرارت دادن دانه سویا تاثیر مستقیم بر روی افزایش جذب اسید آمینه در روده کوچک و افزایش RUP می گردد و توانست عملکرد گاو شیری و تولید آنرا افزایش دهد.

  • تعداد بازدید: 1099

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود