اسیدهای آمینه و پروتئین خام در جایگزین های شیر معمول

گوساله ها نیازمند اسیدهای آمینه می باشند. ما باید تمرکز خود را برروی تغذیه گوساله ها برروی اسیدهای آمینه مشابه آنچه در سایر گونه ها مانند خوکچه ها و طیور انجام می دهیم. به جای سیستم های قدیمی که بر پایه پروتئین خام قرار داشتند.

زمانی که ما جایگزین شیر را با پروتئین خام مختلف و غلظت های مختلف اسیدهای آمینه فرموله می کنیم، اهمیت اسیدهای آمینه به وضوح نشان داده می شود. در گوساله های تغذیه شده با 2 جایگزین شیر که در یکی اسید آمینه اضافه شده بود رشد بهتری نسبت به گوساله هایی که با 22 درصد پروتئین خام بدون اضافه کردن اسید آمینه تغذیه شده بودند، بدست آمد. استفاده از مدل هایی که در NRC گاوهای شیری (2001) ارائه شده، بر اساس 22 درصد پروتئین خام به عنوان احتیاجات پروتئین خام و 20 درصد چربی در جایگزین شیر محاسبه شده است که به میزان 1 پوند در روز تغذیه شده است. در NRC احتیاجات اسید آمینه مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به این داده ها، مطابق روش فاکتوریل مورد استفاده برای محاسبه پروتئین خام مورد نیاز برای تغذیه با جایگزین های شیر متعارف نشان می دهد که وزن بدست آمده گوساله ها به صورت خطی بین 18 و 22 درصد پروتئین خام زمانی که اسیدهای آمینه تغذیه نمی شدند، افزایش می یافت.
به علاوه یک جایگزین شیر با 20 درصد پروتئین خام بدون اضافه نمودن اسید آمینه و با اضافه نمودن اسید آمینه مورد تغذیه قرار گرفت. اضافه نمودن اسید آمینه منجر به کاهش غلظت ازت اوره ای پلاسما در خون می شود که نشان دهنده این است که اضافه نمودن اسید آمینه موجب بهبود بالانس اسید آمینه در گوساله می شود. همچنین این نشان دهنده این است که ازت کمتری بدین طریق از طریق ادرار و مدفوع دفع می شود.
مشخص شده است که اگر به درستی فرموله شود، اضافه نمودن اسید آمینه موجب کاهش هزینه خوراک و کاهش هزینه خوراک به ازای هر واحد وزن بدن بدست آمده می شود.

 
  • تعداد بازدید: 1149

دیدگاه ها

نظر شما پس از تایید مدیردر سایت نمایش داده می شود