پادکست شماره صد و شصت و سه

پادکست شماره صد و شصت و سه

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و شصت و سه
🔻موضوع: تشخیص لنگش با استفاده از سیستم های ارزیابی رفتار

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 


حتی با اینکه مشخص شده است که لنگش درصد بالایی از گاوها را تحت تاثیر قرار می دهد، هنوز به این عارضه اهمیت زیادی داده نمی شود. لنگش با اختلالات سم ایجاد می شود که عموما دردناک است و با سایر بیماری ها مرتبط است. اما خیلی وقتها مشکلات سم به عنوان لنگش تشخیص داده نمی شود زیرا گاوها به صورت طبیعی حیوانات شکار محسوب می شوند و به همین دلیل درد را تا زمانیکه شدید شده باشد تحمل می کنند و ان را بروز نمی دهند. علاوه بر مسائل مربوط به رفاه دام، لنگش با کاهش سود اقتصادی، افزایش نرخ حذف، و کاهش تولید شیر و تولیدمثل همراه است.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیرییک سال قبل