گروه سها آگرین تک ، متخصص در زمینه تولید و توزیع افزودنی های مورد نیاز در صنعت دام و طیور


شرکت سها آگرین تک به عنوان یک شرکت متخصص در زمینه تولید و توزیع افزودنی های مورد نیاز در صنعت دام و طیور ، فعالیت می نماید. هدف موسسان این شرکت ، عرضه محصولاتی بر پایه اصول علمی می باشد . بر این اساس ، بخش تحقیق و توسعه شرکت با هدف بررسی نیاز ها و رفع احتیاجات علمی و عملی مصرف کنندگان پایه گذاری گردیده است . کلیه محصولات عرضه شده در این شرکت توسط آزمایشگاه های معتبر و دانشگاهی ، آنالیز شده و با تکیه بر این پشتوانه ، محصولات خود را در این صنعت عرضه می نماید. شرکت سها آگرین تک ،.در حال حاضر دفتر فروش مرکزی جوش شیرین پترو طرح پارس مشهد می باشد. محصولات این شرکت شامل جایگزین شیر گوساله روماک ام-پی ، مکمل شیر گوساله روماک اکسترا و مخمر زنده اکتی ساف می باشد. شرکت سها آگرین تک دانش فنی، نوآوری، شبکه توزیع گسترده و تکریم مشتری را به عنوان تعهد خویش سرلوحه کار قرار داده است.

بازرگانی

بازرگانی
شرکت سها آگرین تک در راستای دستیابی به اهداف بلند مدت و آینده نگر، گروه علمی سها آگرین تک را پایه گذاری نمود.گروه علمی شرکت سها آگرین تک، با اتکا به بنیان علمی اعضاء خود، شناخت مناسب از فعالیتهای پژوهشی، بهره گیری  از مباحث و مطالب برتر و به روز آموزشی دانشگاه های سطح اول جهان و بکارگیری شیوه های نوین آموزش مانند وبینارها، فیلم های آموزش از راه دور،آموزش پادکست (صوتی) و پرزنتیشن های ارائه شده در نشست ها و سمینارهای معتبر جهانی  از زمستان1393 شروع به فعالیت نمود.

علمی و آموزشی

علمی و آموزشی
شرکت سها آگرین تک در راستای دستیابی به اهداف بلند مدت و آینده نگر، گروه علمی سها آگرین تک را پایه گذاری نمود.گروه علمی شرکت سها آگرین تک، با اتکا به بنیان علمی اعضاء خود، شناخت مناسب از فعالیتهای پژوهشی، بهره گیری  از مباحث و مطالب برتر و به روز آموزشی دانشگاه های سطح اول جهان و بکارگیری شیوه های نوین آموزش مانند وبینارها، فیلم های آموزش از راه دور،آموزش پادکست (صوتی) و پرزنتیشن های ارائه شده در نشست ها و سمینارهای معتبر جهانی  از زمستان1393 شروع به فعالیت نمود.

توسعه محصول

توسعه محصول
شرکت سها آگرین تک در راستای دستیابی به اهداف بلند مدت و آینده نگر، گروه علمی سها آگرین تک را پایه گذاری نمود.گروه علمی شرکت سها آگرین تک، با اتکا به بنیان علمی اعضاء خود، شناخت مناسب از فعالیتهای پژوهشی، بهره گیری  از مباحث و مطالب برتر و به روز آموزشی دانشگاه های سطح اول جهان و بکارگیری شیوه های نوین آموزش مانند وبینارها، فیلم های آموزش از راه دور،آموزش پادکست (صوتی) و پرزنتیشن های ارائه شده در نشست ها و سمینارهای معتبر جهانی  از زمستان1393 شروع به فعالیت نمود.

مشاوره و پشتیبانی

مشاوره و پشتیبانی
شرکت سها آگرین تک در راستای دستیابی به اهداف بلند مدت و آینده نگر، گروه علمی سها آگرین تک را پایه گذاری نمود.گروه علمی شرکت سها آگرین تک، با اتکا به بنیان علمی اعضاء خود، شناخت مناسب از فعالیتهای پژوهشی، بهره گیری  از مباحث و مطالب برتر و به روز آموزشی دانشگاه های سطح اول جهان و بکارگیری شیوه های نوین آموزش مانند وبینارها، فیلم های آموزش از راه دور،آموزش پادکست (صوتی) و پرزنتیشن های ارائه شده در نشست ها و سمینارهای معتبر جهانی  از زمستان1393 شروع به فعالیت نمود.