پادکست شماره سی و نهم

پادکست شماره سی و نهم
🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست سی و نهم
🔻موضوع : عوامل موثر بر نیاز گاوهای شیری به فیبر فیزیکی موثر و نحوه ارزیابی جداسازی خوراک
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

سطح نشاسته جیره و میزان خوراک مصرفی تاثیر زیادی در نیاز دام‌ها به فیبر موثر دارند. جداسازی خوراک توسط گاوها یکی از عوامل موثر در بروز اسیدوز است. با استفاده از الک‌های پنسیلوانیا می توانیم میزان جداسازی خوراک را اندازه گیری کنیم. افزایش سطح فیبر موثر بزرگتر از 1/18 و 8 میلیمتر به ترتیب به بیشتر از 32 و 18 درصد باعث کاهش مصرف خوراک می‌شود.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل