پادکست شماره پنجاه و پنجم

پادکست شماره پنجاه و پنجم

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست پنجاه و پنجم
🔻موضوع : اهمیت انتقال ایمنی غیرفعال در گوساله ها
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

مدیریت آغوز یکی از مهمترین اقدامات برای پرورش موفق گوساله های شیری است. گوساله ها به علت نوع جفتی که دارند در هنگام تولد بدون ایمنوگلوبین هستند، و به منظور تامین ایمنوگلوبین و سایر مواد مغذی برای محافظت بر علیه بیماری ها به مصرف آغوز متکی هستند. بدون جذب کافی ایمنوگلوبولین، گوساله ها مبتلا به نقص در انتقال ایمنی غیرفعال می شوند. بطور کلی شاید تغذیه آغوز مهمترین اقدامی باشد که یک دامدار در کل زندگی یک گاو می تواند انجام بدهد، پس از هر تلاشی برای بهبود ان استفاده کنید.
@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل