پادکست شماره شصت و هشتم

پادکست شماره شصت و هشتم


🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست شصت و هشتم
🔻موضوع : بهبود سلامتی و عملکرد گوساله ها با استفاده از پروبیوتیک
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

گوساله های شیرخوار به بیماری های دستگاه گوارش خصوصا اسهال حساس هستند و کمک به انها در مبارزه با این بیماری و افزایش سلامت دستگاه گوارش می تواند تاثیر مفیدی بر رشد انها و نهایتا سود اقتصادی دامدار داشته باشد. پروبیوتیک ها را می توان به صورت مخلوط در شیر یا استارتر مصرف کرد. عموما استفاده از پروبیوتیک ها باعث افزایش مصرف اختیاری استارتر و رشد می شود، تخمیر در شکمبه و هضم در روده را بهبود می بخشد و نهایتا باعث بهبود رشد و توسعه دستگاه گوارش می گردد. حتی با تغییر پروفایل میکروبی شکمبه و کمک به استقرار باکتری های مفید در روده و همچنین افزایش تولید انزیم هایی مانند امیلاز و پروتئاز باعث بهبود هضم و جذب مواد خوراکی می شود.

@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی

بیش از ۳ سال قبل