نگهداری گاو شیری با هدف بهبود سلامت، آسایش و تولید

سخن مترجمین

صنعت دامپروری در ایران هم‌گام با آنچه در جهان رخ می‌دهد در حال توسعه است. در چهل ساله گذشته پرورش گاو شیری به شکل روز افزونی ابعاد صنعتی پیدا کرده و سهم نسبتا بزرگی از تولید شیر را به خود اختصاص داده است. این توسعه در بسیاری از جهات هم‌گام بوده و دانش پشتیبان صنعت در زمینه‌های مختلف توسعه پیدا کرده است. امروزه اندیشمندان پشتیبان صنعت در زمینه‌های مختلف بهداشت، پرورش و نگهداری گاوهای شیری جایگاهی در بین متون جهانی به خود اختصاص داده اند و همایش‌ها و نشست‌های بزرگ علمی برگزار شده و به شکل روز افزونی توجه عموم مردم به این صنعت جلب شده است.

نمایش محصول