پادکست شماره هفتاد و شش

پادکست شماره هفتاد و شش

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هفتاد و شش
🔻موضوع : اهمیت مخلوط کردن دقیق شیر خشک
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

امروزه تغذیه گوساله ها با شیر خشک یک روش رایج در کل دنیا می باشد. حدود 60 درصد گوساله های آمریکا با استفاده از شیر خشک رشد می‌کنند. بنابراین استفاده صحیح از شیر خشک اهمیت زیادی دارد. در خیلی از موارد عملکرد ضعیف گوساله های مصرف کننده شیر خشک یا مشکلاتی که بعد از مصرف شیر خشک ایجاد می‌شود به علت عدم آماده سازی مناسب است. استفاده از ترازو به جای پیمانه در وزن کردن پودر شیر خشک، رسیدن به ماده خشک دقیق مخلوط جایگزین شیر، روش مخلوط کردن مناسب، اندازه گیری دمای آب و محلول مصرفی و نهایتا آموزش افرادی که مسئول تهیه شیر خشک هستند نکات مهمی است که در هنگام تهیه کردن محلول شیر خشک حتما باید رعایت شود.


@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل