پادکست شماره هقتاد و هفت

پادکست شماره هقتاد و هفت

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هفتاد و هفت
🔻موضوع : رفتار مصرف خوراک در گاوهای شیری
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

عمدتا تحقیقات در مدیریت تغذیه گاوهای شیری بر خصوصیات تغذیه ای جیره تمرکز داشته است، که منجر به پیشرفت خیلی زیاد در سلامت و تولید گاوها شده است. اما مشاهدات جدید نشان داده است که جایگاه و مدیریت می توانند نقش بزرگی به اندازه تغذیه در عملکرد گاوهای شیری داشته باشد و تقریبا 56 درصد تفاوت در تولید شیر گله ها عمدتا به عوامل مدیریتی مربوط می شود. شواهد زیادی وجود دارد که روشی که گاوها می خورند، زمانیکه می خورند، و چیزی که می خورند، تاثیر عمده ای بر هضم شکمبه ای، سلامت، و کارایی دارد. کاهش تعداد وعده ها و افزایش اندازه وعده های خوراک می تواند منجر به اسیدوز تحت حاد در گاوها شود. می توانیم از این اطلاعات برای بهبود روش های مدیریت تغذیه ای استفاده کنیم.


@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل