پادکست شماره هفتاد و هشت

پادکست شماره هفتاد و هشت

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هفتاد و هشتم
🔻موضوع : بهبود مصرف خوراک با مدیریت تغذیه
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

مدیریت تغذیه بر رفتار گاوهای شیری، بهداشت، رفاه، بهره‌وری و کارایی تأثیر دارد. با استفاده از دانش رفتار تغذیه، به ویژه اینکه چگونه، چه موقع و چه گاوهایی از خوراکی که به آنها داده می‌شود می‌خورند، می‌توانیم استراتژی‌های مدیریت تغذیه را ارزیابی کنیم. سلامتی، کارایی، تولید، و طول عمر مناسب با استفاده از تکنیک‌های مدیریتی حفظ می شود که گاوهای شیری را به مصرف دفعات متعدد و کوچک در طول روز تحریک می‌کند، از جداسازی زیاد خوراک جلوگیری می‌کند، و گاوها را به ایستادن بعد از شیردوشی تشویق می‌کند. توزیع مکرر خوراک نزدیک به زمان شیردوشی، هل دادن مکرر خوراک و اطمینان از فضای کافی اخور و آبخوری روش‌های مدیریتی است که می‌تواند به افزایش عملکرد گاوها کمک کند.


@sohaagreentechco

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی
بیش از ۳ سال قبل