پادکست شماره هشتاد

پادکست شماره هشتاد

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هشتاد
🔻موضوع: مدت زمان نگهداری در جایگاه گاوهای تازه زا
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

یکی از مسائلی که در مورد این گاوهای تازه زا همیشه سوال بوده است این است که آنها را چه مدت در بهاربند گاوهای تازه زا نگه داریم و چه زمانی آنها را به بهاربند گاوهای اوایل زایش منتقل کنیم. جیره این دو بهاربند با هم متفاوت می‌باشد و جیره گاوهای اوایل زایش می‌تواند باعث بهبود تامین انرژی و پروتئین در گاوها شود که احتمالا باعث کاهش مدت زمان تعادل منفی انرژی و همچنین افزایش تولید می‌شود. اگر گاوها برای مدت طولانی در جایگاه تازه زا بمانند چون تولید آنها افزایش می‌یابد ولی نمی‌توانند انرژی و پروتئین کافی از خوراک خود دریافت کنند، احتمال دارد که حتی دچار تعادل منفی انرژی بیشتری شوند و از سوی دیگر تولید شیر آنها در کل دوره کاهش یابد. بنابراین مدت زمان نگهداری گاوها در گروه تازه زا شاید بر عملکرد کلی آنها و نهایتا عملکرد کل گله تاثیر داشته باشد. در مجموع، روش گروه بندی گاوهای تازه زا تاثیر طولانی مدت بر تولید شیر دارد و در صورت سالم بودن حفظ گاوهای شیری برای 10 روز در بهاربند تازه زا قابل توصیه است.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی #اینترنت_اشیاء #گجت_هوشمند


بیش از ۳ سال قبل