پادکست شماره هشتاد و دو

پادکست شماره هشتاد و دو

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هشتاد و دو
🔻موضوع: ارتباط رفتار ایستادن و خوابیدن با بیماری های دوره انتقال گاوها
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

یکی دیگر از رفتارهایی که می‌تواند به عنوان شاخصی جهت رفاه گاوها و همچنین پیش بینی وقوع بیماری‌ها مورد استفاده قرار بگیرد رفتار استراحت و خوابیدن گاوها است. در دوره پیرامون زایش رفتار استراحت گاوها دچار تغییر می‌شود. در نزدیکی زایش گاوها مضطرب می‌شوند و استراحت خود را کم می‌کنند، که احتمالا به دلیل عدم اسایش مرتبط با فرایند زایش است. تغییر رفتار خوابیدن و ایستادن گاوها شاخصی بسیار کاربردی در تشخیص بیماری ها و مشکلات مدیریتی در گله های شیری است. استفاده از سیستم هایی که بتواند این رفتارها را اندازه گیری کند و تغییر آنها از میزان متوسط گله را گزارش دهد می تواند کمک شایانی به بهبود مدیریت و پیشگیری از بیماری ها در گله بکند.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی #اینترنت_اشیاء #گجت_هوشمند


بیش از ۳ سال قبل