پادکست شماره هشتاد و سه

پادکست شماره هشتاد و سه

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هشتاد و سه
🔻موضوع: تشخیص اسیدوز در گاوهای شیری
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

در ایران به علت استفاده زیاد از غلات در جیره های گاوهای شیری و نیز کیفیت پایین علوفه ها اغلب گله ها احتمالا دچار اسیدوز تحت حاد هستند. این موضوع می تواند در کاهش چربی شیر و همچنین کاهش عملکرد سیستم ایمنی تاثیر داشته باشد. در بسیاری از گله ها برای بررسی میزان شیوع اسیدوز تحت حاد کاری صورت نمی گیرد و فقط در تعدادی گله معدود است که از رومینوسنتتیس استفاده می شود. نتایج تحقیقات اخیر بیان شده در این پادکست نشان می دهد که می توان از سطح نیتروژن اوره ای شیر به عنوان شاخصی غیرمستقیم و غیرتهاجمی برای تشخیص اسیدوز تحت حاد در گله ها استفاده کرد.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی #اینترنت_اشیاء #گجت_هوشمند


بیش از ۳ سال قبل