پادکست شماره هشتاد و چهار

پادکست شماره هشتاد و چهار

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هشتاد و چهار
🔻موضوع: تاثیر سقط جنین بر تولید شیر، سلامتی و عملکرد تولیدمثلی گاوهای هلشتاین
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

سقط جنین با سلامت و تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی گاوها مرتبط است، که نشانگر این است که کاهش سود گله ها به علت سقط جنین فقط به علت اثرات مستقیم از دست دادن آبستنی نیست. با توجه به نرخ بالای سقط و اینکه سقط فقط یک از دست دادن ساده آبستنی نیست و کلی عوارض دیگر دارد حتما باید گاودارهای عزیز به بررسی دلایل سقط پرداخته و راهکاری برای کاهش ان پیدا کنند. همچنین در این پادکست مشخص شد که سقط دو نوع است و هر کدام سطح ضرر و تلفات متفاوت دارد که حتما باید در نظر گرفته شود.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی #اینترنت_اشیاء #گجت_هوشمند


بیش از ۳ سال قبل