پادکست شماره هشتاد و هفت

پادکست شماره هشتاد و هفت

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هشتاد و هفت
🔻موضوع: ارتباط بین تغییر نمره بدنی در دوره خشکی و بیماری ها و تولید شیر بعد از زایش
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

در هر گاوداری بسته به مدیریت تولید و شرایط تغذیه گاوهایی وجود دارند که خیلی چاق یا لاغر هستند. هرچه مدیریت تغذیه و گروه بندی گاوها بهتر باشد تعداد این نوع گاوها کاهش می‌یابد. افزایش تعداد گاوها با وضعیت بدنی نامناسب باعث افزایش مشکلات تولیدمثلی و بیماری های متابولیک می‌شود. تغییر نمره بدنی در دوره خشکی اهمیت زیادی دارد. کلا گاوهایی که با نمره بدنی بالا وارد دوره خشکی می‌شوند این احتمال وجود دارد که کاهش وزن داشته باشند که در نهایت باعث افزایش بیماری های بعد از زایش می‌شود. این نتایج باید این هشدار را در گاودارها در مورد اهمیت مدیریت مناسب نمره بدنی گاوها در دوره خشکی ایجاد کند. نکته خیلی مهم اهمیت کاهش نمره بدنی در انتهای دوره خشکی است که باید حتما در مورد آن فکر شود و روش‌های مناسب برای جلوگیری از کاهش وزن انتخاب شود.


#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی #اینترنت_اشیاء #گجت_هوشمند


بیش از ۳ سال قبل