پادکست شماره هشتاد و هشت

پادکست شماره هشتاد و هشت

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هشتاد و هشت
🔻موضوع: تغییر نمره بدنی و تاثیر مهم آن بر تولید مثل
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 


استفاده از نمره بدنی ابزار مدیریتی کارامد است که از طریق ان می توانید سلامت گله را افزایش دهید. گروه بندی مناسب و جیره متعادل ابزارهایی هستند که می توانند برای حفظ نمره بدنی مناسب استفاده شوند. افزایش فاصله زایش باعث چاق شدن گاوها می شود و ابستن کردن به موقع گاوها می تواند از چاق شدن بیشتر انها جلوگیری کند. افزایش نمره بدنی در دوره خشکی و کاهش نمره بدنی در اوایل زایش باعث افزایش ابتلا به بیماری های متابولیک و کاهش عملکرد تولیدمثلی می شود. پس با بررسی نمره بدنی گاوها در طول سیکل شیردهی و درک روند تغییر نمره بدنی در گله می توانید با کمک مشاوران تغذیه و دامپزشک سیستم مدیریتی مناسب برای بهبود شرایط نمره بدنی ایجاد کنید. از تغذیه زیاد مواد نشاسته ای در اواخر شیردهی خودداری کنید زیرا باعث چاق شدن گاوها می شود.


#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی #اینترنت_اشیاء #گجت_هوشمند


بیش از ۳ سال قبل