پادکست شماره هشتاد و نه

پادکست شماره هشتاد و نه

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست هشتاد و نه
🔻موضوع: تغذیه گوساله ها برای حفظ رشد در زمستان
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

زمستان از راه رسیده است و وقت آن است كه به تغییراتی كه در مزرعه اتفاق می افتد و آنچه كه باید انجام دهیم برای آماده شدن برای هوای سرد پیش رو فكر كنیم. گوساله ها چون نسبت به گاوهای شیری سطح بدن بیشتری نسبت به وزن خود دارند بیشتر تحت تنش های سرمایی قرار می گیرند و از طرفی به علت ذخایر بدنی پایینی که دارند نیز توانایی تامین افزایش نیاز به انرژی در زمستان را ندارند و دچار کاهش رشد می شوند. در زمستان به گوساله ها اهمیت زیادی بدهید مخصوصا گوساله های با سن پایین، و با افزایش سطح تغذیه از انها حمایت کنید. در سرما نیازهای نگهداری افزایش می یابد که باعث کاهش انرژی در دسترس برای رشد و عملکرد ایمنی در گوساله می شود که منجر به کاهش رشد و افزایش بیماری در گوساله می شود. افزایش مصرف شیر، افزودن مکمل ها به شیر، یا تغییر فرمول شیر خشک و همچنین افزایش مصرف استارتر از موادری است که باعث افزایش تامین انرژی برای گوساله می شود و از رشد مناسب گوساله در زمستان حمایت می کند.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری #دامپزشک #دامپزشکی #اینترنت_اشیاء #گجت_هوشمند


بیش از ۳ سال قبل