پادکست شماره نود

پادکست شماره نود

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست نود
🔻موضوع: تغییرات در جایگاه برای حفظ رشد گوساله ها در زمستان
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

آیا شما فکر می کنید که برای پرورش گوساله ها در سرما اماده هستید؟ همانطور که بیان کردیم حد پایینی دما گوساله های جوان 10 درجه است، که به معنی این است که در دمای کمتر از این به منظور حفظ دمای بدن نیازهای انرژی نگهداری افزایش می یابد. زمانیکه دمای هوا در زمستان کاهش می یابد، گوساله از انرژی بیشتری برای نگهداری استفاده می کنند، که منجر به کاهش انرژی موجود برای رشد و عملکرد ایمنی می شود. اماده سازی و طراحی برای هوای سرد ضروری است تا گوساله ها سلامتی خود را حفظ کنند و طبق توانایی ژنتیکی خود رشد کنند.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۳ سال قبل