پادکست شماره نود و یک

پادکست شماره نود و یک

 

🎧 رادیو سها آگرین تک
پادکست نود و یک
🔻موضوع: آیا گوساله ها در زمستان به آب نیاز دارند؟
🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

مصرف آب در زمستان برای گوساله ها مانند دام های دیگر لازم است و باید حتما مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه بسیاری از دامداری ها به این نکته توجه کافی ندارند و در بسیاری از موارد مشاهده می شود که سطل های مصرف آب خالی هستند و یا اینکه آب داخل آنها سرد و یا حتی منجمد است. حتما برنامه منظمی برای تغذیه آب گرم به گوساله ها داشته باشید و آنها را عادت بدهید که در ساعت های خاصی از روز آب گرم در اختیار آنها قرار دارد. تغذیه آب سرد باعث کاهش دمای بدن دام و افزایش احتیاجات نگهداری در دام می شود. افزایش مصرف آب می تواند منجر به افزایش مصرف استارتر، توسعه شکمبه و نهایتا افزایش رشد گوساله شود.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۳ سال قبل