پادکست شماره نود و هشت

پادکست شماره نود و هشت

 🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست نود وهشت
🔻موضوع: ایا تحریک دستی پستان پیش از شیردوشی (forestripping) بر عملکرد شیردوشی تاثیر دارد؟ 

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

امروزه در گله های تجاری بزرگ با دام زیاد یکی از مشکلاتی که وجود دارد تراکم ساعات شیردوشی است، بطوریکه در بسیاری از موارد هماهنگ کردن دوشیدن گاوها سخت می شود. از سوی دیگر هرچه شیردوشی سریعتر انجام شود و گاوها سریعتر به بهاربند برگردند زمان بیشتری را می توانند صرف استراحت و خوراک خوردن کنند. بطور کلی پاک کردن پستانک ها با حوله پارچه ای به مدت تقریبا 7 ثانیه در حین آماده سازی پستان، تحریک لمسی کافی را برای استخراج حداکثر ظرفیت فیزیولوژیکی شیر گاو در مقایسه با 16 ثانیه تحریک شامل تحریک پیش از شیردوشی فراهم نمی کند. این موضوع می تواند اثرات منفی نیروهای مکانیکی بر بافت پستانک را هنگام دوشیدن دستگاه تشدید کند، از رفاه دام بکاهد و احتمالا بر سلامت پستان تأثیر بگذارد. علیرغم عدم تأثیر مثبت بر تولید شیر، یک روش شیردوشی که شامل تحریک پیش از شیردوشی باشد توصیه می شود.

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۳ سال قبل