پادکست شماره صد و یک

پادکست شماره صد و یک

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و یک
🔻موضوع: 
نکاتی پیرامون تغذیه شیر غیر قابل فروش برای تغذيه گوساله

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

همانطور که از اسم پادکست مشخص است می خواهیم در مورد تغذیه شیر غیرقابل فروش به گوساله ها صحبت کنیم. عمدتا شیرهای غیرقابل فروش در گله ها شامل شیرهای حاصل از گاوهای انتی بیوتیک خورده و شیرهای ورمی و بیمارستانی است. تعدادی از گاوداری ها از این شیرها برای تغذیه گوساله ها استفاده می کنند. قبلا در مورد بهداشت و حضور انتی بیوتیک ها در این شیرها صحبت کرده ایم. در این پادکست به عدم یکنواختی انها می پردازیم. بطور کلی در صورت استفاده از شیرغیرقابل فروش در تغذیه گوساله ها حتما در مورد ترکیب متغیر این شیرها فکر کنید و از روش های مطمئن مانند افزودن شیر خشک یا مکمل های تقویت کننده شیر برای افزایش کیفیت انها استفاده کنید.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۳ سال قبل