پادکست شماره صد و دو

پادکست شماره صد و دو

 

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و دو
🔻موضوع:
 افزایش تولید ایمنوگلوبولینA در روده گوساله های تازه متولد شده

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

بطور کلی یک عامل کلیدی در سلامتی و رشد دام های جوان مدیریت مناسب در مراحل اولیه زندگی است. این مطالعه نشان داد که عملکرد ایمنی در گوساله های یک هفته ای که از تولد با مخمر ساکارومایسیس سرویسیه تغذیه شده اند افزایش می یابد. بخصوص، مشخص گردید که گوساله ها قادر هستند که ایمنوگلوبولین A با منشا داخلی را در دستگاه گوارش تولید کنند، که در ایلئوم و کولون در مقایسه با قسمت انتهایی دوازدهه غلظت بیشتری دارد، و تعداد سلول های پلاسما تولید کننده ایمنوگلوبولین A در ایلئوم نیز بیشتر است. نکته مهم این بود که افزودن مخمر به اغوز جذب ایمنوگلوبولین را کاهش نمی دهد. علاوه بر این، افزودن مخمر باعث تقویت سیستم ایمنی بر علیه عوامل بیماری زا می شود و هموستاز روده ای را در دستگاه گوارش با تحریک تولید و ازادسازی ایمنوگلوبولینA داخلی و افزایش تعداد باکتری های مفید ایجاد می کند.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۳ سال قبل