پادکست شماره صد و سه

پادکست شماره صد و سه

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و سه
🔻موضوع:
 اهمیت مصرف شیر بر سلامتی (1)

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

با توجه به صحبت هایی که اخیرا در مورد مصرف شیر و عدم تاثیر ان بر سلامتی انسان مطرح شده است، شرکت سها اگرین بر خود لازم دید تا در دو پادکست به تاثیر مصرف شیر گاو بر سلامتی انسان بپردازد. تمام مطالب این دو پادکست از مطالب مقاله سال 2019 ژورنال تغذیه آمریکا با عنوان مصرف شیر گاو و سلامت انسان استخراج شده است. در تهیه مطالب این مقاله 34 نفر از بزرگترین اساتید تغذیه و سلامت انسان با هم همکاری داشته اند، که نشان دهنده اهمیت مطالب این مقاله می باشد.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۳ سال قبل