پادکست شماره صد و پنج

پادکست شماره صد و پنج

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و پنج
🔻موضوع:
 
افزودنی خوراکی مورد استفاده در گاوهای تازه زا

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

گاوهای تازه زا تنش و چالش های زیادی را در روزهای اول تا هفته های اول بعد از زایش تجربه می کنند. این تنش ها و چالش ها بر سیستم ایمنی گاوها تاثیر می گذارد و آنها را به مشکلات سلامتی و متابولیکی بیشتر حساس می کند. چندین افزودنی خوراکی وجود دارند که توانایی حداکثر کردن کارایی تولید و کاهش شیوع بیماری های متابولیکی در گاوهای تازه زا را دارند. مخمر می تواند ماده خشک مصرفی و عملکرد شکمبه را بهبود ببخشد. متیونین محافظت شده می تواند تولید شیر و مصرف خوراک را بهبود ببخشد و با کاهش تنش التهابی و اکسیداتیو، عملکرد سیستم ایمنی را افزایش دهد. موننسین می تواند متابولیسم انرژی را بهبود ببخشد و پیش سازهای گلوکز را که مورد نیاز دام است را ازاد می کند. کولین محافظت شده بهترین افزودنی برای گله هایی که دوره انتظار زایش جداگانه دارند و نیز جایگاه جدا برای گاوهای تازه زا دارند می باشد. کروم از عملکرد گاوهای تازه زا حمایت می کند تا گلوکز را با کارایی بالا با افزایش فعالیت انسولین تقسیم بندی کند. ویتامین های گروه B در تعادل انرژی نقش دارند و می توانند سلامت و تولید را بهبود ببخشند. توکسین بایندرها می توانند از تاثیر منفی توکسین ها بر عملکرد شکمبه و ایمنی جلوگیری کنند.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۳ سال قبل