پادکست شماره صد و شش

پادکست شماره صد و شش

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد وشش
🔻موضوع:
 
تاثیر تنش حرارتی در اواخر زایش بر عملکرد گوساله ها

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

بطور کلی تنش حرارتی مادر در اواخر دوره خشکی بقا و تولید شیر را برای حداقل سه دوره شیردهی کاهش می دهد. در نتیجه، متوسط گاوهای شیری امریکا 5 ماه طول عمر تولیدی کوتاه تر داشتند، و بطور متوسط 120 کیلوگرم شیر در سال از دست می دهند اگر با تنش حرارتی مواجه شوند زمانیکه در حال گسترش در رحم هستند. ضرر سالیانه برای صنعت گاو شیری در اثر تنش حرارتی در رحم، شامل کاهش تولید شیر در شیرواری های متعدد، کاهش طول عمر تولیدی، و هزینه بیشتر پرورش تلیسه، حدود 595 میلیون دلار است اگر گاوهای خشک خنک نشوند. علاوه بر این، تنش حرارتی دوره خشکی بر بقا و تولید فرزندان نسل دوم اثرات منتقل شونده دارد. خنک کردن گاوهای خشک نه تنها برای جلوگیری از کاهش تولید شیر مادر در شیردهی های بعدی، بلکه همچنین برای تضمین بقا و تولید بهینه دخترهای نسل اول و نسل دوم انها ضروری است. متاسفانه داده هایی از این نوع در ایران وجود ندارد ولی با توجه به تنش گرمایی زیاد در ایران می توان براورد که ضرر اقتصادی تنش حرارتی در دوره خشکی در ایران اگر از امریکا بیشتر نباشد کمتر نیست. پس حتما به خنک سازی گاوهای خشک اهمیت بدهید و از این گاوها در تابستان غافل نشوید.

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۳ سال قبل