پادکست شماره صد و هفت

پادکست شماره صد و هفت

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد و هفت
🔻موضوع:
 استفاده از رفتار برای شناسایی خودکار گاوهای دچار لنگش

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

 

بطور کلی لنگش بیماری است که می تواند باعث کاهش تولید شیر و تولیدمثل، افزایش نرخ حذف و کاهش سود دامدار شود. تشخیص هرچه سریعتر گاوهای لنگ با نمره لنگش پایین می تواند به کاهش ضرر دامدار و حذف دامها کمک کند. تغییرات رفتاری گاوها شامل کاهش سرعت و زمان حرکت، کاهش زمان خوردن و نشخوار و افزایش زمان خوابیدن می تواند به عنوان ابزارهایی جهت تشخیص به موقع لنگش استفاده شود. سیستم های اتوماتیکی که امروزه در دسترس است می تواند با دقت بالا دامدار را در تشخیص گاوهای لنگ کمک کند.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۳ سال قبل