پادکست شماره صد و هشت

پادکست شماره صد و هشت

 

 

 

🎧 رادیو سها آگرین تک

پادکست صد وهشت
🔻موضوع:
 با تامین اسایش گاو، سودآوری را افزایش دهید

🔺هرهفته شنبه ها شنونده باشید

 

 

 

تمرکز بر اسایش گاو و معنای آن برای طراحی امکانات در 30 سال گذشته بسیار پیشرفت کرده است که می توان به تغییر اندازه فری استال تا تمرکز بر تهویه و انواع جدید بستر اشاره کرد. امروزه دامپروران اهمیت زیادی برای اسایش دام همراه هستند و می دانند که این موضوع باعث افزایش سودآوری انها می شود. اسایش دام جزء ضروری پرورش در گاوداری های مدرن است. برای حفظ اسایش دام و افزایش سود حتما باید نکاتی را رعایت کرد که از ان جمله می توان به اندازه مناسب استال، عمق کافی بستر، تراکم مناسب، تهویه کافی و محافظت از تنش حرارتی و سیستم خوراک ریزی و اخور مناسب است. سعی کنید با رعایت این موارد اسایش گاو را افزایش دهید.

 

 

#سها_آگرین_تک #رادیو_آگرین_تک #پادکست #دپارتمان_علمی_گروه_محسنیان #پادکست_علمی #گاو_شیری #صنعت_گاو_شیری #آگرین_تک #مطالب_علمی #رادیو #مطالب_کاربردی #گوساله #علوم_دامپروری #گاوداری #رادیو_آگرین #گاودار #دامدار #گاو #پرواربندی #شیر #افزودنی_های_خوراک #جیره #تغذیه_گاو_شیری


بیش از ۲ سال قبل